Såhär fungerar det

Vill du utvecklas som människa? Är du redo att ta livet till nästa nivå? Vill du leva ett mer harmoniskt och mindre konfliktorienterat liv? Då är det här för dig.

Oavsett vart du befinner dig i livet så går det att utvecklas än mer. I grunden handlar det om att veckla ut det som för närvarande vecklar in dig. Det som gör ditt liv mer komplicerat än det skulle kunna vara.

Det handlar om att bli medveten om det du för närvarande är omedveten om så att du kan se och förstå varför du gör som du gör.

Det är när man blir medveten om varför man gör omedvetna handlingar som det blir möjligt att skapa dom förändringar man önskar. Där förändringarna består i att sluta följa tidigare inlärda mönster och beteenden som lett till konsekvenser du inte längre önskar vara delaktig i.

Du upphör därmed att bryta ner dig själv oavsett om nerbrytningen sker på ett fysiskt, mentalt, känslomässigt och eller andligt plan.

När nerbrytningen av dig själv upphör ges utrymme för såväl själ- som själv- uppbyggnad. Då kommer du att kunna stärka självkänslan, självbilden samt självförtroendet och om du ger det tid kommer även själkänslan, själbilden och själförtroendet att börja lysa igenom från ditt inre.

Du behöver därför lära dig dom bakomliggande mekanismerna för att förstå vad det är som bryter ner respektive bygger upp en identitet.

När du förstår bara en bråkdel av hur det här fungerar kan du sakta över tid omskapa det liv du nu anpassar dig in i och därifrån göra dom förändringar du önskar som lyfter dig istället för att du kvarhåller dig eller bryter ner dig än mer.

Är du redo att ta fullt ansvar för en sådan förändring och dessutom upprätthålla den kursen hela vägen? Då kan jag hjälpa dig att hjälpa dig själv. Tillsammans är det nya sättet att göra saker på.

MindKnowlogy™ ett nytt och ofta snabbare sätt att hitta svar och skapa lösningar på samt stärka dina redan starka egenskaper.

Boka ett inledande möte så tar vi det därifrån.

Kent Asp
skaparen av MindKnowlogy
verksam sedan 2004