Såhär fungerar det

MindKnowlogy™ ett nytt sätt att skapa lösningar på 

Gemensamt för alla som kommer till mig är att de alla har någonting som de vill lösa. Det kan exempelvis handla om viljan att bli fri från ett beroende, en önskan om att förstärka en redan befintlig styrka eller talang, eller kanske ett behov av att lösa en konflikt som tynger deras vardag.

Med hjälp av mitt egenutvecklade koncept MindKnowlogy hjälper jag mina klienter att hitta lösningen på problemet och nå fram till önskat resultat. Genom att synliggöra programmeringen de följer i sitt mindset, det vill säga det mindset som de blivit lärda att tro på och agera efter, kan vi också tillsammans jobba med att ändra beteendet.

Jag hjälper mina klienter att förstå varför de agerar som de gör i olika situationer och tydliggör konsekvenserna av deras inlärda beteenden. Tillsammans jobbar vi sedan aktivt för att bryta det inlärda beteendemönstret och bygga upp ett nytt. Små förändringar i ditt mindset kan leda till enorma förändringar i din vardag!