Behärska alla områden i ditt liv

Hela dig själv inifrån och ut!
Oavsett om du behöver ytterligare verktyg för att uppnå det du vill ha i livet, eller om du letar efter mer mening, riktning och uppfyllande så finns det hjälp att få.

Det handlar om att komma vidare i livet så att man kan leva det liv man önskar utan ekonomiska, sociala eller andra former av inre eller yttre begränsningar som blockerar livsvägen dit.

Det finns alltid en eller flera orsaker till varför man inte kommer vidare. Därför behöver man ta reda på den eller dom orsakerna. Bästa sättet att göra det på är att gå till kärnan där orsakerna en gång skapades.

Kärnan är alltid du. Allting i ditt liv utgår från dig.

Allting finns redan programmerat inom oss. Vi har blivit lärda hur vi ska fungera från vår omgivning. Allt det här lärandet resulterar över tid i en massiv databas med inprogrammerade förhållningssätt som vi därefter kommer att använda oss av när vi formar vår vardag.

Ibland skapar dessa sanningar konflikt i vårt inre. En konflikt som fortsätter upprepa sig tills man gör gör någonting åt dom. Det är dom här konflikterna i ditt inre som gör att du inte kommer vidare.

Hur förändrar man då dessa konflikter? Enkelt beskrivet behöver konflikterna synliggöras eftersom det är svårt att ändra det man inte känner till. Du behöver helt enkelt bli medveten om varför dom existerar. Eftersom medvetenheten om dom gör att man kan förändra sitt förhållningssätt till dom. När du har dom här bitarna på plats. Då och först då kan du skapa en varaktig förändring i ditt inre. Det inre som därefter kommer att avspegla sig i din yttre omgivning. Eftersom du då förändrat förhållningssätt till hur du uppfattar verkligheten.

För att göra det här på enklast möjliga sätt jag har jag utvecklat ett koncept som heter mindknowlogy. Mind:et eller sinnet som det heter på svenska är bland annat platsen där allt du någonsin blivit lärd att tro på, känna och tänka finns lagrat.

Mindknowlogy hjälper dig att ta reda på vad det är som du har blivit programmerad att tro på, känna och tänka och som nu skapar konflikt inom dig. Mindknowlogy medvetandegör det du varit omedveten om. Vilket i nästa steg leder till att du kan förändra ditt ställningstagande till det som en gång inträffat i ditt liv.

När man inte vet varför saker inträffar i sitt liv då reagerar man. Man går in i ett försvarsläge för att inte bli ännu mer sårad. Det här är ett väldigt ansträngande sätt att leva sitt liv på. Och allt det här beror på saker som hänt bakåt i ditt liv. Saker du fram tills nu varit aningslös om hur du ska agera på. Därför har du gjort det motsatta och reagerat vilket har lett till att konflikter blossar upp såväl inom dig som med personer i din omgivning.

Konflikter som inte längre behöver finnas där när du väljer att påbörja ditt inre förändringsarbete. Möjligheten att skapa förändring i ditt liv finns därför hos dig. Du kan välja att fortsätta leva precis som du gör eller så kan du välja att skapa den förändring du nu blivit medveten om att du kan göra.

Oavsett om det är en liten eller stor konflikt du bär inom dig eller om det är flera konflikter. Se det för vad det är. En händelse i dåtid som alltid kommer att finns där men som du inte längre behöver reagera på vilket har lett till att livet du nu lever låst sig.

Tänk dig nu följande tanke. – Ja, så var det då. Men så är det inte längre.

Det är det här mina studenter lär sig. Att leva ett liv i harmoni med sig själv och sin omgivning.

För att nå dit arbetar vi tillsammans. Allt jag behöver är ditt fulla engagemang.

Bokningssystem