Livs Transformation

Transformera ditt liv
Är du redo att transformera ditt liv och skapa dom förändringar du länge gått och funderat på? Om du känner igen dig i den här beskrivningen, då ska vi två träffas. Boka ett kostnadsfritt inledande så tar vi det därifrån.

Bokningssystem 


”När du möter Kent
öppnas dörren på glänt
till något du inte har känt.

Det är hans filosofi
att skapa rätt harmoni
till varje svajig livsenergi.”

Sara N. Marianne


Vad är det då jag gör?
Jag ser allt som energier. Genom att vidga mitt medvetande öppnar sig fler dimensioner än vi klarar av att ta till oss med våra fem sinnen. Det är en egenutvecklad metod som går direkt till kärnan i det som varje specifik individ behöver titta på. En av egenskaperna ett mer vidgat medvetande erbjuder är att gå bortom Newtons fysik och in i ett kvantperspektiv. Det här öppnar upp för möjligheten att med mitt medvetande frikoppla tid som en tvingande parameter i Newtons fysik. Därmed kan jag med mitt medvetande resa på din tidslinje och ta reda på när i tid du blivit lärd en sanning som då skapade en nu olöst konflikt inom dig. Vi har alla olösta konflikter i vårt inre som skapar konfrontationer i vår vardag. Konflikter som kan identifieras med hjälp av metoden jag utvecklat.

Hur kan det här hjälpa dig?
När man vet varför en konflikt existerar blir den möjlig att åtgärda. Oavsett vad du en gång blivit lärd att tro på, känna och tänka och som nu präglar din identitet så handlar det om inlärd kunskap. Du har blivit lärd att tro på, känna och tänka någonting som skapar konflikt inom dig. Metoden jag utvecklat klarar av att belysa konflikten inom dig. Orsaken till symptomet blir känt. Vilket betyder att sanningen du levt efter kan frigöras. Detta sker under en process där vi arbetar tillsammans.


I am that I am.
I am that I am in all my greatness
I am that I am in full presence
I am that I am
The rest is outside
I am that I am

Kina Hultin 20191114