Aligned Mind, Mindset Kalibrering

Låt oss öppna upp din historia och ta en titt på vad det är som du blivit lärd att leva i enighet med och som nu skapar konflikter på olika nivåer i ditt liv. När du vet varför ett inlärt beteende skapar konsekvenser du inte längre vill återupprepa då är det dags att släppa dessa beteenden för gott. Det är det här jag kan hjälpa dig med. Att göra slut med gammalt och öppna upp för nytt.

Allting i vår historia finns lagrat i vårt ”mindset”. Platsen du hela tiden refererar till och använder som utgångspunkt när du visar upp din identitet för dig själv såväl som för alla andra i din omgivning. Den personlighet du för tillfället ser dig själv ha. Därför är din historia den stora förmedlaren av den verklighet du idag bär och visar för världen.

För att förändra sig själv på ett djupare plan och nå dom historiska händelserna på den egna tidslinjen som nu formar den du ser dig själv som behöver du åtkomst till din egen historia. Oavsett om du minns det eller inte så finns all historia om dig själv lagrad där, i ditt ”mindset”.

För att förändra den här programmeringen från roten där den en gång programmerades in behöver du nå dom historiska händelserna som blockerar dig oavsett om du minns dom eller inte.

Det här är orsaken till varför jag skapade MindKnowlogy. Jag gjorde det för hjälpa dig att nå helheten i det du nu minns och inte minns om dig själv. Jag kan hjälpa dig att nå dessa för dig inte synliga minnen. Det här gör det möjligt att förändra dig själv inifrån och ut och göra dig fri från det som nu låser dig i ditt nuvarande liv. Allt det här är en process som vi går igenom tillsammans. Du är därför hela tiden sedd av mig. Jag vet vad det är som pågår, därför kan du slappna av även när det blir jobbigt. Jag är med dig hela tiden.

Att leva ett friare liv. Ett liv du alltid vetat funnits där och nu även kan nå är en av sakerna MindKnowlogy kan hjälpa till med.