Från personlig inveckling till utveckling

När vi växer upp lär vi oss från vår omgivning. Vi kopierar och använder sen den förståelsen för att kommunicera. Vi utgår från att det vi blivit lärda är det som är det mest optimala sättet att leva på.

Därför utgår vi som barn hela tiden från att miljön vi växer upp i är sanningsenlig. Att det är såhär det fungerar eftersom det är såhär världen presenteras för oss.

Som barn klarar vi ännu inte av att föra ett resonemang på ett högre logiskt plan. Därför klarar vi heller inte av att kritiskt granska det som sker i vår uppväxtmiljö. Därför är det inte barnens utan föräldrarnas ansvar att ge det bästa dom har att erbjuda när det kommer till en så optimal uppväxt som möjligt. Det vi ofta glömmer bort i det här resonemanget är att vuxna också har varit barn och då blivit lärda av sin vuxna omgivning.

För att utvecklas det som blivit invecklat behöver man källgranska informationen man blivit lärd att förhålla sig till. Är det jag blivit lärd när jag växte upp det mest optimala sättet att leva ett liv på eller finns det någonting jag kan förändra för att uppnå en sådan livsstil?

Många tycker väldigt mycket om många olika saker. Man har helt enkelt fattat tycke för någonting och sedan gjort det till sin sanning. Den sanningsmall man därefter återrefererar till. Dom flesta av dom här referaten formas i vår barndom.

Om nu referaten man använder sig av inte kommer från den mest optimala uppväxtmiljön. Vad är det då man refererar till som motsäger det du nu vill uppleva? Och om man inte vet det. Hur tar man reda på det?

Välkommen till Mindknowlogy där en av sakerna du kan få hjälp med är att synliggöra dom bakomliggande låsningar samt hur du låser upp dom permanent.