Förbättra din sångröst på ett nytt revolutionerande sätt

Låt mig inleda med några mer traditionella sätt att förbättra såväl som att återfå sångrösten till ett mer fungerande och avslappnande sätt att sjunga på.

Att sjunga frän hjärtat, att frän sitt inre förmedla det man känner på ett känslomässigt plan är hur man sjunger fullt ut utan begränsning. Det är väldigt få sångare om någon som befinner sig på den här nivån.

Att man sedan kan träna sin sångröst på̊ så många olika sätt gör att man kan fullända sin sång än mer.

Att värma upp sångrösten på̊ rätt sätt och sen öva på̊ det man sedan behöver för att nå̊ den nivå̊ man önskar sjunga på̊ är ett sätt att nå dit.

Ett kompletterande sätt är att ge kroppen den vila, mat och rörelse den behöver.

Ett tredje sätt är att sjunga sådant som lyfter dig känslomässigt och fyller dig med glädje.

Ett fjärde sätt som kan tyckas kontroversiellt är att skölja sina öron med exempelvis revaxör. Det här gör man för att om det behövs få två fria transportvägar för ljudet genom dina hörselgångar. Precis som det är med allt annat. Läs alltid instruktionerna som bifogas INNAN du gör rent dina hörselgångar. Det finns undantag då man inte ska göra det och dessa instruktioner finns bifogade i förpackningen. Orsaken till varför man bör göra det här åtminstone en gång i sitt liv är kopplat till hur ren ljudbild du vill att hjärnan sen ska analysera innan den skickar den vidare där du klarar av att tolka ljudbilden som kommer till dig. Om det exempelvis finns vax som på någon nivå blockerar ljudets flöde i hörselgången kommer ljudbilden att förvrängas om än ytterst subtilt innan den hela vägen fram till dig. Vid en blockerad ljudbild blir resultatet att du som sångare behöver kompensera skillnaden i det du sjunger med resultatet hjärnan presenterar för dig. Rent konkret behöver du kalibrerar om dom två ljudbildernas så att dom stämmer överens med varandra. Energi som du istället skulle kunna lägga på sången om öronen varit fria från det som istället blockerad ljudbilden du nu upplever. Energi och fokus som du istället skulle kunnat lagt på sången.

Anledningen till att jag upptäckte det här är kopplat till en konsert där jag skulle vara tenorsolist och sjunga några julsånger med en damkör. Tre veckor innan konserten köper jag öronljus. Jag ville prova hur dom fungerade och köpte därför två. Det fanns ingen som helst koppling till sången. Istället villa jag prova på öronljusen eftersom jag hade hört talas om dom ett antal gånger senaste åren vilket slutligen ledde till att jag köpte två för att prova på. Syftet med ljusen är att värma upp hörselgången så att eventuellt vax släpper och sugs upp i öronljuset inre öppna sektion. Öronljuset fungerar som en skorsten där ljuset sakta brinner i toppen. Värmen som alstras värmer sakta genom den öppna kanalen i öronljuset sakta upp området fram till trumhinnan så att eventuellt vax efter en stund släpper och sugs med upp i ljuset kanal. Öronljuset som är ihåligt består på insidan av ett tunt tygstycke som agerar som veke. När vaxet släpper fastnar det på tyget. Det var precis det här som hände för mig när jag provade på det här. Vax som på något sätt delvis blockerat det fria luftflödet öppnades upp i den ena eller bägge av mina hörselgångar. Något som längre fram skulle visas sig i att min sång förbättrats avsevärt när det kom till min intonation. Men det var något jag fortfarande var aningslös om. Jag hade inte köpte öronljusen för att eventuellt förbättra min sångröst. Jag hade gjort det av nyfikenhet eftersom jag ville prova på hur det var.

Efter konserten kom min syster fram till mig och berättade hur fint och annorlunda det lät när jag sjöng. Det var först när hon berättade det som jag insåg att det hade låtit annorlunda. Det skulle gå ytterligare två till tre dagar innan jag gjorde kopplingen till öronljusen och förstod vikten av det som skett.

Även om jag använde öronljus så tror jag att hörselgången blir än renare om man sköljer dom med exempelvis revaxör.

Insikten att jag tidigare lagt 30–40% av mitt sångarfokus på att försöka hålla ren ton och bara 60–70% på sångframförandet kom när jag två eller tre dagar efter konserten gjorde kopplingen till öronljusen.

Jag visste att det var sant. Det fanns ett samband mellan hur ren hörselgången är och sången jag sedan presterar. Så enkelt och så betydelsefull. Om det är lätt så är det rätt och det här var verkligen lätt såväl som rätt. Från det här ögonblicket sjöng jag mer klangfullt och min närvaro i sjungandet ökade avsevärt.

Givetvis Googlade jag på det här. Fast på den tiden hade sökmotorerna andra namn. Det här måste ha varit i spannet 1995–2005 när Internet ännu inte var så stort som det är idag. Därför hittade jag ingen information om att man kunde förbättra sin sångupplevelse på det här viset. Det närmaste jag kom var en flygplanspilot som använda sig av öronljus innan han skulle flyga.

Detta kan vara orsaken till varför en sångare behöver lägga mer kraft på att intonera tonerna än vad som hade varit fallet om personen haft en en fri väg för ljudet genom öronen. Så var det i alla fall för mig.

Förutom dom fyra sätten att förbättra sitt sjungande på finns det ytterligare ett.

Förbättringen som många upplever är när dom provat på det det här femte sättet är anmärkningsvärt. Metoden är dessutom unik då den inte bygger på något tidigare känt sätt att nå en förbättrad sångröst på. Även detta sätt att förbättra sin sångröst kan tyckas kontroversiellt. Ändå fungerar det.

Precis som att ljudbilden färdas ut genom din mun och sedan återkopplas till dig via dina hörselgångar så att du när ljudet sedan nått fram till hjärnan och där processats innan ljudet ånyo når dig.

På samma sätt är det när du med hjälp av stora delar av din kropp producerar lufttrycket som när det når dina stämband omvandlas från luft i rörelse till en kombination av luft i rörelse och en ljudvibration som vi sen klarar av att tolka som musik.

Precis som med så många andra saker samlar vi på oss olika upplevelser under vårt liv. Upplevelser som sedan kan återspeglas sig på hur vi längre fram kommer att uttrycka oss som personer.

Många är vi som har varit med om traumatiska situationer ibland utan att ens vara medvetna om att så skett. Situationer som alltid lämnar spår efter sig oavsett om vi är medvetna om dom eller inte. Spår som ibland påverkar vår förmåga till såväl tal som sång.

Det är när situationer som det här ligger bakom varför sångrösten inte fungerar så optimalt som den borde göra trots all sångträning du har fått genom åren kan vara orsaken till varför du inte kommer vidare hur mycket du än försöker. Du gör precis allt rätt ändå låser dig sig på någon nivå.

Om det är såhär i ditt fall så kommer det att synliggöra sig när du sjunger eftersom du vet att det finns mer att ge, ändå klarar du inte av att nå dit. Även om du har sång som yrke så har jag hittills inte stött på en sångare som inte kunnat dra fördel av den hjälp jag här erbjuder.

Genom att vidga min medvetenhet har jag lärt mitt att på ett energiplan observera vad det är som sker i den fysiska kroppen när man sjunger. Jag ser vart det fungerar samt vart eventuella avvikelser förekommer. Information som när jag återberättar den för dig gör att du väldigt ofta förstår precis vad det är som jag beskriver samt hur det har, ofta på ett väldigt subtilt sätt hindrat dig från ett än mer fritt framförande av din musik.

Oavsett om låsningarna sitter i diafragman, andningstekniken, spända eller avslappnade muskler, stämbanden o.s.v. så kommer det som låser sig i din sång att synliggöras.

När du har förstått vad det är som hindrar dig från att sjunga än friare kan du välja att frigöra dig från den blockeringen.

Om du väljer att frigöra dig från blockeringen så blir steg blir att frigöra dom energier som fram tills nu skapat denna låsning hos dig. Allt det här sker när vi träffas. Jag är med dig hela vägen fram tills att det är klart. För att säkerställa att du får en så bra upplevelse som möjligt kommer vi att träffas vid tre tillfällen med en månads intervall.