About me

I've always gone my own way. Ever since childhood, I've seen answers and solutions I thought everyone saw. In time, I realized that it was not so.

Det är min upptränade förmåga att se helheten där jag förstår varför det låser sig och hur man löser det som gör att jag kan hjälpa till på så många olika sätt. En klient beskrev det så här. Du vet mer om mig än jag vet om mig själv. Flera har sagt att jag ser rakt igenom dom.

Tillsammans använder vi mina förmågor på bästa tänkbara sätt. För att ta dig från där du är till dit du vill vara.

Kent Asp
skaparen av Mindknowlogy
verksam sedan 2006