Konsultation

Konsultation
– hur du medvetet förändrar din verklighet

Det handlar om att bli hjälpt från där man är till dit man vill komma. Det är det jag erbjuder dig. Att hjälpa dig från tanke till handling och ta tag i de förändringar du önskar genomföra. Istället för att som dom flesta fastna i loopen tanke-ord utan att komma vidare till handling. Dvs att man tänker tanken och pratar om det utan att gå till handling och även lösa det.

Allt en människa lärt sig bygger på inhämtad kunskap. Allt vi lärt oss kan läras om. Det finns ingenting du inte kan lära dig på nytt. Därför kan alla inlärda beteenden som hindrar dig från att leva din fulla potential identifieras med lösningsmetodiken jag utvecklat.

När vi växer upp lär vi oss hur världen fungerar från vår omgivning. Mycket av det vi dag gör och utgår från kommer från dom präglingar vi fick som barn. Forskaren Dr Bruce Lipton berättar att 95% av dom mönster och beteenden vi idag använder oss av kommer från dom som uppfostrade oss. Resterande 5% kommer från samhället i övrigt. Väldigt lite eller ingenting alls kommer från oss själva. Vi har helt enkelt blivit programmerade hur vi ska bemöta och agera i vårt dagliga liv. Andras sanningar vi blivit lärda att följa och agera i enighet med. Vad det är vi ska tro på, känna och tänka om så många olika platser, personer, situationer och egenskaper vi hela tiden kommer i kontakt med. Sanningen vi idag följer eftersom det var så vi en gång blev lärda att den fungerar. Är det då konstigt om vi som unika varelser inte mår bra hela tiden? Nej, det är inte konstigt. Det är resultat av att vi inte ser individen utan istället först främjar kollektivet. Där kollektivet och individen inte har ett hela tiden naturligt sammanlänkat tillstånd. Eftersom separation såväl som förening mellan dessa två tillstånd är det vi lär ut. Istället för det universellt naturliga tillståndet att allting är sammanlänkat i en helhet varför separation inte är ett naturligt tillstånd att befinna sig i. Därför kollapsar människor och större samhällssystem med tiden. Dom kollapsar eftersom dom bryter mot universums naturliga spelregler, nämligen att allt är ett.

Under konsultationen får du reda på hur förståelsen du idag har som hindrar dig ser ut. Därefter får du reda på hur du genom att lära om kan släppa den tidigare förståelsen och ersätta den med ny kunskap. En kunskap som vidgar ditt medvetande och tar dig dit du önskar nå. Det enda du behöver göra är att berätta inom vilket eller vilka områden du vill ha hjälp med eller få en förklaring till. Sedan tar vi det därifrån.

Det är min förmåga att gå utanför boxen och där titta in i den verklighet vi för tillfället befinner oss i som gör det jag erbjuder unikt. Jag ser och förstår bägge perspektiven. Inuti boxen ser jag hur det ser ut idag. Utanför boxen ser jag vilka förbättringsmöjligheter som existerar.

Det jag erbjuder kan delas upp i tre delar.

  • Observera
  • Förstå
  • Erbjuda en lösning

Observationen gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om vad det är som pågår. Förståelsen visar därefter hur allting hänger samman. Vilket öppnar upp för möjligheten till en eller flera lösningar.

Det är först när det dolda synliggörs som det blir möjligt att skapa varaktiga lösningar såväl som hitta svaren man söker. Metoden jag utvecklat öppnar upp för den här möjligheten. Genom att vidga mitt medvetande har jag lärt mig att observera, förstå och utifrån detta erbjuda en eller flera lösningsalternativ på det som efterfrågas. Har du sådant du ännu inte lyckats lösa eller hitta svar på? Då kan detta vara metoden du söker.

Bara för att någonting inte går att observera eller studera från ett perspektiv betyder inte att det inte existerar. Det betyder bara att det som ska observeras eller studeras inte ligger inom den begreppsvärld man för tillfället befinner sig i. Det dolda är därför bara dolt från perspektivet man befinner sig i. Om man vidgar perspektivet tillräckligt mycket framträder såväl det som ska observeras som studeras. Det osynliga synliggörs.

Allting är möjligt. Har du sådant du ännu inte lyckats lösa eller hitta ett svar på? Då kan det vara detta som ger dig svaren.