Vad händer under en konsultation?

 

Vad händer under en konsultation?

Jag har funnit ett sätt att lösa saker på som vissa påstår inte går att lösa. Jag kan lösa dom eftersom jag använder mig av ett synsätt som inte adresserar dom fysiska begränsningar ett fysiskt universum sätter upp. Det finns därför inget rätt eller fel sätt här. Bägge perspektiven är verkliga och därför även möjliga att använda sig av.

Det vi tror på, känner och tänker blir vi. När jag vidgar mitt medvetande kan jag överblicka den delen i en persons medvetande som är kopplat till den här förståelsen. Jag förstår hur personens verklighet utformas och jag förstår varför den utformats på det sättet. Därmed kan jag identifiera grundorsaken eller grundorsakerna till varför det man önskar hjälp med har låst sig samt hur man frigör denna låsning. När man kan svara på frågan varför någonting inte fungerar från grunden blir det möjligt att ersätta den tidigare förståelsen med en ny sådan som inte skapar den låsning som tidigare existerade. Det handlar helt enkelt om att frigöra låsta tankar och idéer så att dom inte längre påverkar din vardag.

Hur når man då tillbaka till det som en gång inträffat om personen inte minns det och därför inte heller kan återberätta allt? Jag har utvecklat ett arbetssätt som gör det möjligt att återskapa dom delarna i händelseförloppet som skapar låsningen. Oavsett vad det är som inträffat så är det vitalt att nå hela vägen tillbaka till startögonblicket av ett händelseförlopp. Det är först då det blir möjligt att skapa en permanent lösning. Det blir möjligt eftersom verkligheten en person i nutid förlitar sig på bygger på dom minnen personen själv en gång skapat. Det är så vi skapar mycket av det liv vi idag upplever. Vi tar det vi blivit lärda att tro på, känna och tänka i det förgångna och upprepa det i nutid. Vi blir helt enkelt vår historia eftersom vi väljer att omskapa verkligheten baserat på det som en gång lärt oss.

Det är nu man tittar på det du specifikt önskar hjälp med. Och jag gör det på följande sätt. När jag vidgar mitt medvetande blir det möjligt att kommunicera bortom dom fysiska begränsningar ett fysiskt universum sätter upp. Det är här helheten av det du efterfrågar visar sig. Sedan är det bara att arbeta på till det du önskar hjälp med har blivit uppfyllt.

Rent praktiskt, hur går jag vidare?
– Det här känns rätt! Boka LivsTransformationsProgrammet LTP.
– Vill du veta mer? Boka ett inledande möte som är fritt och få svar på dina personliga frågor.

 

 

För att hjälpa en individ på bästa sätt behöver jag förstå vilken hjälp det är som önskas. Jag behöver förstå vad det är som inte fungerar och vad det är man önskar förändra. När jag fått reda på allt som rör det personen önskar hjälp med kan jag gå vidare till nästa steg.

Oavsett vilken anledningen är till att en person eller någon i dess omgivning kontaktar mig så finns det alltid en historia bakom varje händelse. Det finns en berättelse som leder bakåt i tiden till ögonblicket då allting startade. Om man kan nå fram till det ögonblicket är det möjligt att skapa en permanent lösning.

Hur når man då tillbaka till det som en gång inträffat om personen inte minns det och därför inte heller kan återberätta allt? Det är här jag kommer in i bilden. Jag har utvecklat ett arbetssätt som gör det möjligt att återskapa hela händelseförloppet från början till slut. Oavsett vad det är som inträffat så är det vitalt att nå hela vägen tillbaka till startögonblicket av ett händelseförlopp. Det är först då det blir möjligt att skapa en permanent lösning. Det blir möjligt eftersom verkligheten en person i nutid förlitar sig på bygger på dom minnen personen själv en gång skapat. Det är så vi skapar mycket av det liv vi idag upplever. Vi tar det vi tror på, känner och tänker från det förgångna och upprepar det i nutid. Vi är helt enkelt vår historia eftersom vi väljer att omskapa verkligheten vi nu befinner oss i baserat på det vi en gång lärt oss.

Jag når det här helhetsperspektivet genom att vidga mitt medvetande. När man uppfattar helhetsperspektivet kring ett händelseförlopp blir det möjligt att skapa en karta som leder hela vägen tillbaka till starten och därifrån kan man följa en persons liv fram till dagens datum. Oavsett hur många förgreningar scenariot har eller hur många personer som är inblandad så förstår jag varför verkligheten ser ut som den gör.

För att hitta lösningen personen behöver behövs ytterligare en aspekt läggas till kartan innan den kan lösas fullt ut och det är den psykologiska aspekten. Ingen psykologi fungerar fullt ut om inte personen som gör observationen klarar av att hantera det som observeras på ett neutralt vis. Neutralitet är det enda sättet att nå hela vägen in till kärnan av det som en gång skapade konflikten personen nu upplever i sitt inre. Utan den här neutraliteten blir den kommunikationen omöjligt att uppnå och lösningen uteblir.

För att nå till det här djupet i en annan persons medvetande är det därför avgörande att den som arbetar med en person först själv gjort det inre arbetet med sig själv och gjort det arbetet fullt ut. Det är först då som den hjälp jag beskriver här ovan kan ges fullt ut hela vägen in till kärnan av en annan persons medvetande.

Alla människor har en inre kompass, en vägledare som berättar om det man är på väg att göra eller tänker sig att göra är rätt eller inte, där rätt betyder att man är i full kontakt med sig själv såväl som med hela sin omgivning. Få är det som har det här naturliga sättet att vara på. Många är vi som blivit lärda att leva livet på ett annat sätt. Ett sätt som tar oss bort från det naturliga sättet att vara i och in i ett annat naturligt sätt att vara på skapat av människan som bygger på konceptet rätt och fel, där rätt och fel är ett konceptet, ett koncept som fungerar såhär.

När koncept som ”rätt och fel”, ”min sanning är bättre än din sanning” och ”det här är bättre än det där” ,för att ge några exempel, introduceras. Och sådant lärs ut från tidig ålder blandat med att vi ska vara kärleksfulla varelser som bryr oss om varandra, då uppstår automatiskt konflikt med den inre kompassen. Den uppstår eftersom den inre kompassen ser alla människor som unika och kärleksfulla varelser som samarbetar i allt. Där allt man gör stärker sig själv såväl som omgivningen. Man ser alltid till helheten. Samtidigt som den yttre kompassen är kalibrerad efter helt andra spelregler. Detta resulterar i två sanningar som står emot varandra. Där en inlärd konflikt alltid kommer att ligga och gnaga tills vi väljer att förlita oss på den inre kompassen och även spegla den vidare ut i vår yttre verklighet.

Ett lärande som presenterar såväl harmoni som kaos som grunden man ska utgå från i sitt lärande skapar den värld vi ser idag. Det är ett lärande som lär ut separation blandat med kärlek. Det som delar och det som förenar. Bara en människa kan komma på något sådant här. Ett sätt där vi lär ut att rätt och fel existerar utan att samtidigt berätta att vi lär ut det eftersom vi inte vågar möta oss själva som individer fullt ut, bara delvis.

Ingenstans får vi lära oss att det lärande vi lär ut har en inbyggd konflikt i sig. En konflikt som när den över tid utvecklas i människans medvetande kommer skapa mängder av konfliktbaserade reaktioner introvert såväl som extrovert hos så många människor. Allt detta för att vi inte förstår hur kommunikationen från grunden kan byggas upp utan rädsla. Rädsla som är den enda byggstenen som klarar av att skapa detta kaos för så många människor. Vi har gjort såhär väldigt länge eftersom vi saknat förståelsen för hur man kan lösa det.

Nu går det att lösa. Nu går det att lära om sedan tidigare inlärda sanningar som har rädslor inom sig. Nu går det att ersätta dessa sanningar med nya som inte behöver rädslan när du omskapar din verklighet. Därför är det med den här förståelsen möjligt att lösa det som tidigare ansågs olösbart. Nu vet vi. Nu kan vi göra någonting åt det.

Det har sett ut såhär eftersom vi inte vågat titta på vad det är för rädslor vi använder oss av och som likt ett spegelglas reflekterar dom inlärda mönster och beteenden från förgången tid som nu effektivt hindrar oss från att möta oss själva än närmre i den inre kärnan vi alla är. Vi är helt enkelt för rädda och vi är rädda av den enkla anledningen att sättet vi blivit lärda att agera i enighet med lär ut att rädsla är en del av livet. Därför hittar vi inte ut ur labyrinten. Vi hittar inte ut eftersom rädslan ska finnas där som en naturlig beståndsdel i det vi blivit lärda kallas livet.

Nu vet du att livet inte behöver innehålla rädsla. Nu vet du att det finns ett annat sätt att leva på. Där livet sker i samspel med allt och alla. Där du kan lära dig nya sätt att vara på. Allt som behövs är du. Att du tar beslutet att förändring är det du nu väljer. Först då är det möjligt att påbörja det inre arbetet.

I så många år levde jag i mixen där den rädda och  kärleksfulla livsstilen flöt samman till en verklighet. Tills jag en dag bestämde mig för att vidga mina vyer. Det är min förståelse från det gamla såväl som det nya perspektivet som gett mig två olika koncept, två olika sätt att uppfatta verkligheten på som idag gjort det möjligt för mig att hjälpa andra som önskar påbörja den här förändringen. Där man sakta tar sig ur ett rädslomönster och ersätter det med ett mer kärleksfullt sätt.

Tro inte att en sådan förändring är omedelbar. Det är den inte. Det tar tid, gör därför tiden till din vän. Ibland tar vi två steg framåt och ett bakåt. Det viktiga är att vi vet att det pågår en förändring. Den pågår eftersom du valt att omforma din verklighet i den riktningen.

Neutraliteten som den inre friden gett mig gör det möjligt att hjälpa även andra att nå sin inre frid. Därför kan jag lyssna, förstå och kommunicera fullt ut med en eller flera personer utan att behöva dras in i de rädslor som där presenteras. Istället kan jag förklara var dessa rädslor har sitt ursprung och hur man neutraliserar dom en gång för alla.

Dom två perspektiven ger mig möjlighet att lyssna, förstå och kommunicera fullt ut. Därför kan jag överblicka ett scenario från början till slut. Jag kan det eftersom observationen görs från ett perspektiv som klarar av det. Dom två koncepten använder sig av olika logiska resonemang. I det ena, det fysiska universumet fungerar våra fysiska lagar i enighet med Newtons Fysik. Medvetandet är multidimensionellt och kan därför användas i det fysiska universumet såväl som bortom det sättet att tolka och förstå vad verklighet är och därför även fungerar i samförstånd med.

Man behöver inte veta allt för att skapa lösningar. Så länge det finns obesvarade frågor är det omöjligt att överblicka vad helheten är. Använd istället medvetandet som en länk mellan olika sätt att uppfatta och tolka det vi kallar verklighet och dra nytta av alla möjligheter som detta erbjuder. Möjligheter vi tidigare inte ens var medvetna om att dom existerade. Nu gör dom det. Varför inte använda sig av den mer vidgade förståelsen redan idag?

Jag har lärt mig att använda några av medvetandets möjligheter. Jag har förstått hur jag i mitt medvetande kan byta kanal och nå bortom det som med fysiskt logiskt tänkande idag går att förklara. Det fungerar därför behöver jag inte förstå hur det fungerar eller varför det fungerar. Det viktiga är att det fungerar.

Det vi tror på, känner och tänker blir vi. När jag vidgar mitt medvetande kan jag överblicka den delen i en persons medvetande som är kopplat till den här förståelsen. Jag förstår hur personens verklighet utformas och jag förstår varför den utformats på det sättet. Därmed kan jag identifiera grundorsaken eller grundorsakerna till varför det man önskar hjälp med inte fungerar. Om man kan svara på frågan varför någonting inte fungerar från grunden fullt ut blir det möjligt att ersätta den tidigare förståelsen med en ny.

Jag har funnit ett sätt att lösa saker på som vissa påstår inte går att lösa. Jag kan lösa dom eftersom jag använder mig av ett synsätt som inte adresserar dom fysiska begränsningar ett fysiskt universum sätter upp. Det finns därför inget rätt eller fel sätt här. Bägge perspektiven är verkliga och därför även möjliga att använda sig av.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0