Transparent Psykologi

Syftet med ditt liv är inte ditt jobb, titel eller verksamhet. Det du gör i ditt liv är att du utvecklar dig själv. Allt runtomkring dig stödjer dig i den processen. Alla människor har förmågan att tänka, lösa problem och reflektera över sitt eget handlande. Hur vi tänker, löser problem och reflekterar över vårt eget handlande är starkt kopplat till den utbildning vi fick under vår uppväxt. Hur dom som stod oss närmast lärde ut hur dom tänkte, löste problem och reflekterade över sitt handlande. Vi speglade helt enkelt vår närmaste omgivning och blev små fragment av andras sanningar och som när dom sammanfogades formade vår personlighet.

Många lever ett liv utan att reflektera speciellt mycket kring varför deras personlighet ser ut som den gör. Andra söker hjälp för att bearbeta oönskade konsekvenser som delar av en uppfostran kan leda till.

Oavsett hur man som person väljer att göra när man har någonting som man behöver hjälp med. Be om hjälp. Hur jobbigt det än kan vara så är det alltid bättre att be om hjälp än att kvarstanna i tillståndet man befinner sig i. Om du är en av dom som tycker att det är jobbigt att be om hjälp. Förstå att det jobbiga har allierat sig med dig. Det jobbiga är din bundsförvant. Ni är överens och står på samma sida. Därför är det alltid svårt att be vännen ”det jobbiga” att göra slut med vänskapen.

Orsaken till att det existerar ett inre motstånd när det kommer till att göra slut med det jobbiga är att du någonstans i ditt inre tror att du sviker det jobbiga när du i själva verket ber om hjälp för att må bättre. Du har blivit programmerad med en falsk sanning som skapar en inre konflikt där två sanningar står emot varandra.

Det här är ett moment 22 som så många hamnar i. Man kommer helt enkelt inte vidare. Det är en trestegsraket där man aldrig kommer längre än till det andra steget och där det första steget är tanken. Du tänker att du ska skapa en förändring. Det andra steget är ordet. Du börjar prata om att du ska ta steget till en förändring utan att göra förändringen. När du hamnar i ett sånt här moment 22 så loopar du första och andra steget och kommer aldrig vidare till det tredje steget. Du tänker på det, sedan pratar du om det utan att komma vidare till ett avslut. Snacka om att lägga så mycket tid på väldigt lite action.

Det tredje steget är handling. Du gör det du tänker på och pratar om. Du kommer till skott och sedan lägger du det åt sidan eftersom det är löst vilket i sin tur gör att du frigör massor med tid eftersom du inte längre behöver tänka på det. Istället valde du att lösa det. Du tog ett beslut som resulterade i en konkret handling.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0