Coaching

SKAPA FÖRÄNDRINGEN DU ÖNSKAR I DITT LIV

Klienter kommer till mig för att skapa förändring. Mindknowlogy är ett koncept som gör det här möjligt. En av konceptets styrkor är att det når hela vägen in till kärnan i klientens mindset. Med datortermer kan man säga att man når programmeringen som formar livet. Där databasen programmeringen utgår från är det du mestadels upp till sju års ålder blivit lärd att tro på, känna och tänka och som nu formar din personlighet.

Mindknowlogy har förmågan att identifiera minnen eller känslor som skapar oönskade mönster eller beteenden i ditt liv. Det betyder att det nu går att identifiera orsaken till varför konflikt uppstår. Där man tidigare varit omedveten om varför oönskade mönster eller beteenden uppstått öppnas nu förståelsen till varför detta inträffat upp vilket synliggör orsaken till varför man skapat oönskade mönster eller beteenden, något man tidigare varit omedveten om men som nu synliggjorts. Man skiftar därmed från att vara omedveten till att bli medveten.

När man är medveten om varför någonting inträffat kan man skaffa sig ett nytt förhållningssätt till minnet eller känslan som skapar den här upplevelsen. Du byter ut ditt tidigare re-agerande tillstånd till ett nu agerande tillstånd. Där du nu förstår varför det blev som det blev vilket alltid kommer att finnas där som ett minne. Det du nu inte behöver göra är att reagera på den händelsen framöver. Vilket i sin tur leder till att minnet eller känslan man tidigare triggat på inte längre kan göra det eftersom medvetenheten om varför det inträffade nu blivit tydligt för dig.