Mitt arbetssätt

Vad går ”metoden som förändrar ditt liv” ut på?
Metoden går ut på att lokalisera orsaken till varför hinder existerar som stoppar den utveckling man önskar. Verktygen jag använder mig av för att nå orsaken är mitt medvetande. Nivån jag arbetar på är där det behövs. Det du behöver göra är att berätta vad det är du önskar hjälp med så tar vi det därifrån.

Såhär fungerar det
Sedan 2004 har jag förmågan att se rakt in i en persons medvetande. Det är som att se rakt in i programvaran som styr våra liv. Det vi tror på, känner och tänker blir vi. Det är så alla människor programmeras. Med hjälp av dessa tre instruktioner kan vi bygga upp ett förhållande till allt vi möter i vårt liv oavsett om det gäller vad vi tror på, känner eller tänker. Det är så källan ser ut till livet vi upplever och definierar som verklighet.
Visa/Dölj hela texten

Under vår uppväxt blir vi lärda vad det är vi ska tro på, känna och tänka. Så mycket som 95% av det vi blir lärda upp till sju års ålder fortsätter definiera den vi idag identifierar oss med i ett senare skede i livet. Vi har blivit lärda beteenden som vi rationellt förstår inte borde hindra oss i vårt dagliga liv. Ändå gör dom det. Vi avstår från det vi vill göra eftersom vi i barndomen fick lära oss mönster och beteenden som skapade konflikt inom oss. En konflikt vi instinktivt valde att aldrig mer komma i kontakt med.

Förståelsen ett barn har när det fattar ett sådant livsavgörande beslut utan att barnet ens är medveten om att det är det som sker. Betyder att personen från det ögonblicket aldrig mer kommer att möta livet på det sättet. Oavsett vad orsaken till det som inträffade berodde på.

Enkelt förklarat handlar det här om hur hjärnan fungerar. Där en del av hjärnan är baserad på känslor och saknar förmågan att uttrycka sig i tal. En annan del av hjärnan representerar det logiska tänkandet som även har hand om talcentrumet.

Varför är det viktigt att veta detta om hjärnan? Låt mig ge ett exempel. En person som utsätts för en starkt känsloladdad händelse i sitt liv. En händelse som påverkar personen på ett mycket negativt sätt. Påverkan är så stark att personen när det inträffar beslutar sig för att aldrig mer utsätta sig för den situationen igen under sitt liv. Det som då händer i hjärnan är följande.

Personen väljer att aldrig mer uppleva den känslan i sitt liv. Budskapet hjärnan får är att det här ska aldrig mer upplevas. Därför behöver informationsflödet mellan just den känslans del av hjärnan och den logiskt tänkande hjärnan kapas av. Vilket är det som sker när ett trauma inträffar. Flödet som en gång existerade mellan den kännande och tänkande delen  av hjärnan upphör att fungera på ett friktionsfritt sätt. Det blir som ett kabelbrott som aldrig lagas.

Händelsen har givetvis inträffat och minnet av händelsen finns kvar. Oavsett om minnet existerar på ett medvetet och eller omedvetet plan. Därför försöker nu den logiska delen av hjärnan med sin fulla kapacitet på alla de sätt och vis den delen av hjärnan känner till att på ett logiskt sätt räkna ut hur den ska lösa det som nu inträffat.

Logiken att avbrottet som uppstått behöver läkas för att nå känslan kommer aldrig att dyka upp i den logiskt tänkande hjärnan. Den kommer inte att dyka upp eftersom det i en annan del av den logiskt fungerande hjärnan finns ett kommando som uttryckligen skriker kontakta inte känslan i traumet. Kontakta det inte eftersom ordern redan är given. All kontakt undanbedes.

Därför kan ett trauma inte läkas när man saknar förståelsen för att det är sammanlänkningen i det som blivit brutet som behöver återställas innan traumat kan bearbetas fullt ut och sedemera över tid även läkas fullt ut.

Metoden som ändrar ditt liv når bortom allt detta och klarar därför av att skapa en sådan läkning fullt ut. Ett mer moget logiskt tänkande förstår att barnet gjorde så gott det kunde. Att det var den sanningen barnet för tillfället kände till och därför agerade i enighet med. En mer mogen person förstår även att det som en gång lärts in kan ersättas med nytt lärande. Därför kan alla beteenden som lärts in och som idag hämmar en persons livsstil ersättas med en mer vidgad förståelse.

Det finns ingenting vi tidigare lärt oss som inte kan ersättas med ny kunskap. Om någon har lärt dig att det är omöjligt att lära gamla hundar att sitta så är det en myt. Personen som lärde dig den sanningen hade blivit lärd att det inte gick. Nu vet du att det går.

Med den här förståelsen kan du välja att vidga ditt medvetande. Du kan även välja att fortsätta leva ditt liv som du hittills gjort. Valet är ditt och har alltid varit ditt oavsett vad någon annan har berättat för dig.

Med den här logiken förstår du att det är du som är skaparen av din egen verklighet. Du förstår att det du tror på, känner och tänker kommer att definiera dig för resten av ditt liv om du inte väljer att ersätta redan inlärd kunskap med en mer vidgad förståelse av vad verklighet är och därför även har att erbjuda.

Metoden som förändrar ditt liv som jag är skaparen till och som jag hela tiden vidareutvecklar kan med min hjälp hjälpa dig att skapa dom förändringar du önskar genomföra i ditt liv. Den kan det eftersom den når hela vägen in till kärnan där du en gång definierade vad du idag väljer att tro på, känna och tänka i allt du möter i livet.

När man kommer till kärnan av en sanning blir allting enkelt. Den sanningen är följande. Rädsla är den enda byggstenen som kan skapa konflikt i en människas liv. Rädsla är ett inlärt beteende. Som jag redan berättat så finns ingenting vi lärt oss som inte kan ersättas med ny kunskap. Rädslan är därför det enda som står mellan dig och det du önskar uppnå. Om du har en eller flera inlärda rädslor som hindrar dig från att leva det liv du önskar leva fullt ut. Ta då reda på hur den eller dom rädslorna ser ut och ersätt dom med en mer vidgad förståelse. En förståelse där rädslan inte längre ingår.

Det är det här jag är expert på och kommer att hjälpa dig med under vår konsultation. Under konsultationen arbetar vi med det du vill ha hjälp med. Vi identifierar rädslorna och tittar på hur dom fungerar. Vi identifierar vilka sanningar dessa rädslor stödjer i det som nu definierar den du är. Samt hur denna sanning formar ditt liv.Du vet redan att rädsla är avsaknaden av ett större perspektiv. Rädsla är någonting vi blivit lärda att använda oss av. Rädsla skapar separation. Om man vill förändra sig som person och leva ett liv utan en eller flera av dom rädslor man idag har som sina byggstenar oavsett om man är medveten om detta eller inte. Då är det bra att lära sig vad rädsla är och hur den fungerar. Samt förstå vad det är som händer när man tillåter rädslan var en del av det som definierar dig som person.

Kunskap om hur någonting fungerar skapar utrymme för att ersätta det man idag vet och använder sig av med en än mer expanderad förståelse. En förståelse som leder till att man framöver inte längre väljer att använda sig av rädsla i samma utsträckning som tidigare. Och på längre sikt kanske helt upphöra med att konstruera en verklighet som bygger på separation istället för förening. Krig behöver rädsla för att existera. Fred uppstår när du slutar använda dig av rädsla.

Vi är skaparna av vår egen verklighet. Det är kunskapen om hur detta går till som avgör om du skapar ditt liv på ett medvetet sätt eller inte. När du är medveten om att rädsla såväl som kärlek är två byggstenar alla kan använda sig av för att skapa ett liv från totalt kaos till fullständig harmoni. När vi lär oss hur du omskapar din nuvarande verklighet till en ny sådan. Då har du tagit skapandet av ditt eget liv i dina egna händer. Då har du blivit en medskapare av din egen verklighet.

Detta är en av metoderna jag använder mig av i arbetssättet jag utvecklat för att hjälpa dig att identifiera såväl rädslan som det större perspektivet du istället kan välja att använda dig av. När du vet varför det existerar en rädsla inom dig då kan du välja att ersätta sanningen rädslan representerar med en mer vidgad förståelse som inte längre skapar separation inom dig. Detta upprepar vi sedan tills mönstret som skapat separation inom dig upphör.

Det jag lär ut är möjligheten att se världen från ett perspektiv där rädslans byggsten inte längre behövs. Jag lär ut en verklighet som bygger på förening. Det är såhär man skapar fred med sig själv såväl som med sin omgivning.

Om du vill utvecklas som människa och börja leva ett mer harmoniskt liv. Då är detta en snabbt, enkelt och effektivt sätt att göra det på. Du måste vilja den här förändringen mer än du väljer att kvarstanna i ditt nuvarande tillstånd. Det är först då du är motiverad nog att skapa dom förändringar du önskar i ditt liv.

Kanske tvivlar du på att det här ens fungerar. Kanske ställer du dig frågan, är det här ens möjligt? Under min uppväxt var det aldrig någon som berättade om en verklighet som innehöll det jag här beskriver. Jag var aningslös och själv starkt skeptisk till allt som inte gick att förklara på ett vetenskapligt sätt. Den vetenskapliga plattformen gav mig ett lugn och en trygghet eftersom jag i stora drag förstod hur ”verkligheten” fungerade.

Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att släppa taget när man väl funnit någonting att förankra sin trygghet i. Kanske är du redo att prova på att det här, kanske inte. Det är helt och hållet upp till dig. Om du är en tvivlare så är detta ett gyllene tillfälle att sätta dessa tvivel på prov.

Rädsla skapar separation. Kärlek skapar förening. Så enkelt är det. Det är inte svårt när det är lätt.

En djupare förklaring på hur detta fungerar ges här.

Visa/Dölj hela texten
För att hjälpa en individ på bästa sätt behöver jag förstå vilken hjälp det är som önskas. Jag behöver förstå vad det är som inte fungerar och vad det är man önskar förändra. När jag fått reda på allt som rör det personen önskar hjälp med kan jag gå vidare till nästa steg.

Oavsett vilken anledningen är till att en person eller någon i dess omgivning kontaktar mig så finns det alltid en historia bakom varje händelse. Det finns en berättelse som leder bakåt i tiden till ögonblicket då allting startade. Om man kan nå fram till det ögonblicket är det möjligt att skapa en permanent lösning.

Hur når man då tillbaka till det som en gång inträffat om personen inte minns det och därför inte heller kan återberätta allt? Det är här jag kommer in i bilden. Jag har utvecklat ett arbetssätt som gör det möjligt att återskapa hela händelseförloppet från början till slut. Oavsett vad det är som inträffat så är det vitalt att nå hela vägen tillbaka till startögonblicket av ett händelseförlopp. Det är först då det blir möjligt att skapa en permanent lösning. Det blir möjligt eftersom verkligheten en person i nutid förlitar sig på bygger på dom minnen personen själv en gång skapat. Det är så vi skapar mycket av det liv vi idag upplever. Vi tar det vi tror på, känner och tänker från det förgångna och upprepar det i nutid. Vi är helt enkelt vår historia eftersom vi väljer att omskapa verkligheten vi nu befinner oss i baserat på det vi en gång lärt oss.

Jag når det här helhetsperspektivet genom att vidga mitt medvetande. När man uppfattar helhetsperspektivet kring ett händelseförlopp blir det möjligt att skapa en karta som leder hela vägen tillbaka till starten och därifrån kan man följa en persons liv fram till dagens datum. Oavsett hur många förgreningar scenariot har eller hur många personer som är inblandad så förstår jag varför verkligheten ser ut som den gör.

För att hitta lösningen personen behöver behövs ytterligare en aspekt läggas till kartan innan den kan lösas fullt ut och det är den psykologiska aspekten. Ingen psykologi fungerar fullt ut om inte personen som gör observationen klarar av att hantera det som observeras på ett neutralt vis. Neutralitet är det enda sättet att nå hela vägen in till kärnan av det som en gång skapade konflikten personen nu upplever i sitt inre. Utan den här neutraliteten blir den kommunikationen omöjligt att uppnå och lösningen uteblir.

För att nå till det här djupet i en annan persons medvetande är det därför avgörande att den som arbetar med en person först själv gjort det inre arbetet med sig själv och gjort det arbetet fullt ut. Det är först då som den hjälp jag beskriver här ovan kan ges fullt ut hela vägen in till kärnan av en annan persons medvetande.

Alla människor har en inre kompass, en vägledare som berättar om det man är på väg att göra eller tänker sig att göra är rätt eller inte, där rätt betyder att man är i full kontakt med sig själv såväl som med hela sin omgivning. Få är det som har det här naturliga sättet att vara på. Många är vi som blivit lärda att leva livet på ett annat sätt. Ett sätt som tar oss bort från det naturliga sättet att vara i och in i ett annat naturligt sätt att vara på skapat av människan som bygger på konceptet rätt och fel, där rätt och fel är ett konceptet, ett koncept som fungerar såhär.

När koncept som ”rätt och fel”, ”min sanning är bättre än din sanning” och ”det här är bättre än det där” ,för att ge några exempel, introduceras. Och sådant lärs ut från tidig ålder blandat med att vi ska vara kärleksfulla varelser som bryr oss om varandra, då uppstår automatiskt konflikt med den inre kompassen. Den uppstår eftersom den inre kompassen ser alla människor som unika och kärleksfulla varelser som samarbetar i allt. Där allt man gör stärker sig själv såväl som omgivningen. Man ser alltid till helheten. Samtidigt som den yttre kompassen är kalibrerad efter helt andra spelregler. Detta resulterar i två sanningar som står emot varandra. Där en inlärd konflikt alltid kommer att ligga och gnaga tills vi väljer att förlita oss på den inre kompassen och även spegla den vidare ut i vår yttre verklighet.

Ett lärande som presenterar såväl harmoni som kaos som grunden man ska utgå från i sitt lärande skapar den värld vi ser idag. Det är ett lärande som lär ut separation blandat med kärlek. Det som delar och det som förenar. Bara en människa kan komma på något sådant här. Ett sätt där vi lär ut att rätt och fel existerar utan att samtidigt berätta att vi lär ut det eftersom vi inte vågar möta oss själva som individer fullt ut, bara delvis.

Ingenstans får vi lära oss att det lärande vi lär ut har en inbyggd konflikt i sig. En konflikt som när den över tid utvecklas i människans medvetande kommer skapa mängder av konfliktbaserade reaktioner introvert såväl som extrovert hos så många människor. Allt detta för att vi inte förstår hur kommunikationen från grunden kan byggas upp utan rädsla. Rädsla som är den enda byggstenen som klarar av att skapa detta kaos för så många människor. Vi har gjort såhär väldigt länge eftersom vi saknat förståelsen för hur man kan lösa det.

Nu går det att lösa. Nu går det att lära om sedan tidigare inlärda sanningar som har rädslor inom sig. Nu går det att ersätta dessa sanningar med nya som inte behöver rädslan när du omskapar din verklighet. Därför är det med den här förståelsen möjligt att lösa det som tidigare ansågs olösbart. Nu vet vi. Nu kan vi göra någonting åt det.

Det har sett ut såhär eftersom vi inte vågat titta på vad det är för rädslor vi använder oss av och som likt ett spegelglas reflekterar dom inlärda mönster och beteenden från förgången tid som nu effektivt hindrar oss från att möta oss själva än närmre i den inre kärnan vi alla är. Vi är helt enkelt för rädda och vi är rädda av den enkla anledningen att sättet vi blivit lärda att agera i enighet med lär ut att rädsla är en del av livet. Därför hittar vi inte ut ur labyrinten. Vi hittar inte ut eftersom rädslan ska finnas där som en naturlig beståndsdel i det vi blivit lärda kallas livet.

Nu vet du att livet inte behöver innehålla rädsla. Nu vet du att det finns ett annat sätt att leva på. Där livet sker i samspel med allt och alla. Där du kan lära dig nya sätt att vara på. Allt som behövs är du. Att du tar beslutet att förändring är det du nu väljer. Först då är det möjligt att påbörja det inre arbetet.

I så många år levde jag i mixen där den rädda och  kärleksfulla livsstilen flöt samman till en verklighet. Tills jag en dag bestämde mig för att vidga mina vyer. Det är min förståelse från det gamla såväl som det nya perspektivet som gett mig två olika koncept, två olika sätt att uppfatta verkligheten på som idag gjort det möjligt för mig att hjälpa andra som önskar påbörja den här förändringen. Där man sakta tar sig ur ett rädslomönster och ersätter det med ett mer kärleksfullt sätt.

Tro inte att en sådan förändring är omedelbar. Det är den inte. Det tar tid, gör därför tiden till din vän. Ibland tar vi två steg framåt och ett bakåt. Det viktiga är att vi vet att det pågår en förändring. Den pågår eftersom du valt att omforma din verklighet i den riktningen.

Neutraliteten som den inre friden gett mig gör det möjligt att hjälpa även andra att nå sin inre frid. Därför kan jag lyssna, förstå och kommunicera fullt ut med en eller flera personer utan att behöva dras in i de rädslor som där presenteras. Istället kan jag förklara var dessa rädslor har sitt ursprung och hur man neutraliserar dom en gång för alla.

Dom två perspektiven ger mig möjlighet att lyssna, förstå och kommunicera fullt ut. Därför kan jag överblicka ett scenario från början till slut. Jag kan det eftersom observationen görs från ett perspektiv som klarar av det. Dom två koncepten använder sig av olika logiska resonemang. I det ena, det fysiska universumet fungerar våra fysiska lagar i enighet med Newtons Fysik. Medvetandet är multidimensionellt och kan därför användas i det fysiska universumet såväl som bortom det sättet att tolka och förstå vad verklighet är och därför även fungerar i samförstånd med.

Man behöver inte veta allt för att skapa lösningar. Så länge det finns obesvarade frågor är det omöjligt att överblicka vad helheten är. Använd istället medvetandet som en länk mellan olika sätt att uppfatta och tolka det vi kallar verklighet och dra nytta av alla möjligheter som detta erbjuder. Möjligheter vi tidigare inte ens var medvetna om att dom existerade. Nu gör dom det. Varför inte använda sig av den mer vidgade förståelsen redan idag?

Jag har lärt mig att använda några av medvetandets möjligheter. Jag har förstått hur jag i mitt medvetande kan byta kanal och nå bortom det som med fysiskt logiskt tänkande idag går att förklara. Det fungerar därför behöver jag inte förstå hur det fungerar eller varför det fungerar. Det viktiga är att det fungerar.

Det vi tror på, känner och tänker blir vi. När jag vidgar mitt medvetande kan jag överblicka den delen i en persons medvetande som är kopplat till den här förståelsen. Jag förstår hur personens verklighet utformas och jag förstår varför den utformats på det sättet. Därmed kan jag identifiera grundorsaken eller grundorsakerna till varför det man önskar hjälp med inte fungerar. Om man kan svara på frågan varför någonting inte fungerar från grunden fullt ut blir det möjligt att ersätta den tidigare förståelsen med en ny.

Jag har funnit ett sätt att lösa saker på som vissa påstår inte går att lösa. Jag kan lösa dom eftersom jag använder mig av ett synsätt som inte adresserar dom fysiska begränsningar ett fysiskt universum sätter upp. Det finns därför inget rätt eller fel sätt här. Bägge perspektiven är verkliga och därför även möjliga att använda sig av.

 

Vill du fördjupa dig ännu mer?

Visa/Dölj hela texten

Hur du medvetet förändrar ditt liv

Vill du skapa varaktig förändring i ditt liv? Vill du utvecklas som människa? Vill du veta hur du kan påbörja den förändringen redan idag?

Är det lätt är det rätt. Allting handlar om kunskap. När man har tillräckligt med kunskap är det möjligt att skapa all den förändring man önskar.

Det handlar om know how. Att veta hur och sedan tillämpa den förståelsen. Det är allt som behövs för att förändring.

Mitt namn är Kent Asp. 2003 kommer jag till insikten att det enda jag vet är att jag inte vet någonting. Det är det enda jag med säkerhet vet, att jag inte vet någonting. Det hade tagit mig 37 år att komma fram till den insikten och den förståelsen skulle bli min nya utgångspunkt. Att det enda jag nu med säkerhet visste var att jag inte visste någonting.

2004 – 2005 upptäcker jag ett nytt sätt att observera världen på bortom det jag hittills använt mig av med hjälp av mina fem sinnen. Genom att vidga mitt medvetande kunde jag observera inte bara det som jag kunde ta till mig i nutid med hjälp av mina fem sinnen. Mitt vidgade medvetande gjorde det även möjligt att observera bortom det spektrum våra fem sinnen verkar inom. Dessutom kunde mitt vidgade medvetande uppfatta information utanför dom fyra dimensionerna som dom fem sinnena gör sina observationer inom.

Genom att koppla upp mig på fältet kunde jag göra det som är omöjligt när man befinner sig i en fysisk kropp vilket är att färdas fysiskt längs en tidslinje. Inte bara min tidslinje, vilkens tidslinje som helst. Givetvis med den andra personens tillstånd.

Vad öppnar då detta upp för möjligheter? Tänk dig att allting du idag definierar som din identitet bygger på det du en gång fått lära dig från andra, från deras identiteter. Hur definieras en identitet? Det du tror på, känner och tänker blir du. Eftersom du lärt dig vad andra trott på, känt och tänkt och sedan gjort det till din sanning, din identitet så är du till stora delar formad av andra personer och deras identiteter.

Om du visste varför ett trauma existerar i ditt liv och du kunde göra någonting åt det. Skulle du göra det då om du visst att det fungerade? Du vet att allting du tror på, känner och tänker blir du. Det definierar den du idag är. Allt det du idag definierar din identitet baserar sig på kunskap andra gett dig. Kunskap kan alltid ersättas med kunskap som är baserad på en mer vidgad förståelse. Därför kan du alltid utvecklas som människa.

Därför är alla trauman som inträffat permanenta. Dock är budskapet som traumat förmedlar till dig från dåtiden när det inträffade till dig i nutid baserad på en fyrdimensionell linjär förståelse kring hur informationen från förgången tid ska påverka dig i nutid. Det är därför psykologi existerar. För att ta reda på vad det var som inträffade i dåtid så att du inte behöver reagera på det som du inträffade.

Problemet här har varit att man inte kan se all information bakåt i tiden om inte personen som har traumat har ett perfekt minne opåverkat av personens egna BIAS. Dvs uppfattning på hur det kan ha gått till istället för hur det faktiskt var.

Begräsningen ligger därför i att psykologin bygger sina observationer på den information en fyrdimensionell förståelse av vad det är som har inträffat klarar av att observera.

Genom att vidga mitt medvetande kan jag med din tillåtelse koppla upp mig på din tidslinje och ta reda på när i tiden traumat inträffade. Samt vad det var som hände på ett energiplan vilket får dig att reagerar om och om igen längs din tidslinje i nutid.

Jag kommer att presentera vad det är du reagerar på och som du som person i dåtid tog ett beslut kring. Ett beslut du tog i en väldigt pressad situation. Ett beslut du nu reagerar på eftersom traumat som då inträffat spelar upp sig i ditt liv om och om igen.

Som jag tidigare visade så kan all kunskap, i det här fallet den information du i dåtid valde att göra till den sanning du framöver kommer att följa, ersättas med en ny förståelse. En förståelse där man kopplar isär traumat och minnesbilden man skapat kring traumat som är den förståelse man nu reagerar på i nutid.

Genom att vidga mitt medvetande kan jag nå den informationen på din tidslinje och presentera minnesbilden du skapat i nutid. Därefter kan du ta ställning till om det är den här minnesbilden du även framöver väljer att reagera på eller om du istället väljer att låta den förståelsen helt lösa upp sig. Vilket gör att du i nutid väljer att inte lägre omskapa minnesbilden i nutid. Istället kommer du framöver att veta att traumat alltid finns där i dåtiden samtidigt som du inte längre låter minnesbilden påverka dig eftersom du helt och hållet valt att lösa upp förståelsen minnesbilden tidigare förmedlat till dig.

Därför är det nu möjligt att utan vare sig medicinering eller ibland årtionden av terapi leta efter orsaken man inte riktigt eller inte alls minns. Istället går det att med ny förståelse hitta en lösning på ett betydligt enklare och smidigare sätt.

Bokningssystem