Coaching

SKAPA FÖRÄNDRINGEN DU ÖNSKAR I DITT LIV

Klienter kommer till mig för att skapa förändring. MINDKNOWLOGY är ett förändringsprogram som gör det här möjligt. En av programmets styrkor är att det når hela vägen in till kärnan i klientens mind. Med datortermer når man programvaran som formar livet. Där databasen programvaran utgår från är det klienten mestadels upp till sju års ålder blivit lärd att tro på, känna och tänka och som nu definierar klientens identitet.

MINDKNOWLOGY har förmågan att identifiera minnen eller känslor som skapar oönskade mönster eller beteenden i klientens liv. Det betyder att man kan identifiera orsaken till varför konflikt uppstår. Där man tidigare varit omedveten om varför oönskade mönster eller beteenden uppstått öppnas förståelsen till varför detta inträffat upp vilket medvetandegör orsaken till varför man brukade skapade oönskade mönster eller beteenden något man tidigare varit omedveten om. Man skiftar från att vara omedveten till medveten.


När man blir medveten om varför någonting inträffat kan man skaffa sig ett nytt förhållningssätt till minnet eller känslan som skapade den här upplevelsen. Klienten byter helt enkelt ut sitt tidigare reagerande tillstånd till ett nu agerande tillstånd. Vilket i sin tur leder till att minnet eller känslan man tidigare triggade på inte längre gör det eftersom medvetenheten om varför det inträffade nu finns närvarande.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0