Mitt arbetssätt

MindKnowlogy™ ett nytt sätt att skapa lösningar på 

Att skapa förändring kan vara allt annat än enkelt att uppnå. Vi tänker att vi vill göra det. Vi pratar om att göra det. Men få är gångerna vi genomför förändringen. Istället behåller vi mönstren och beteendena vi är vana vid och ursäktar oss sedan genom att motivera oss själva till varför vi inte genomförde det vi skulle uppnå. 

Det blir som två modeller vi kan följa. Där den ena modellen består av två steg.  I det första steget tänker vi på det och i det andra steget talar vi om det. Därefter fortsätter vi att tänka på det och tala om det utan att någonsin komma till det tredje avgörande steget som infinner sig när vi även omsätter det vi tänker och talar om i handling. 

Den andra modellen är tanke-ord-handling. Där tänker vi på det sedan talar vi om det och därefter genomför vi det. 

Det finns en orsak till varför vi väljer den ena eller andra modellen. Där den ena modellen skapar frustration och den andra modellen resulterar i belåtenhet. 

Mer specifikt så handlar det om känslor. Känslor som stänger oss inne i oss själva såväl som känslor som öppnar upp oss som personer. 

Tvåstegsmodellen stänger oss inne i våra känslor. Trestegsmodellen öppnar upp våra känslor. 

  • Tvåstegsmodellen är orsaken till varför konflikt existerar. 
  • Trestegsmodellen är orsaken till varför harmoni fungerar. 

Dom flesta använder sig av bägge dessa modeller vilket resulterar i att vi kan uppleva stora humörsvängningar. Och allt det här kan kopplas till hur vi en gång i tiden blev lärda att hantera våra känslor eller rättare sagt inte blev lärda att möta och förstå våra känslor. 

Orsaken till varför vi väljer den ena eller andra modellen är universal och är därför tillämpningsbar på alla människor. Alla har bägge dessa beteenden inom sig. 

Orsaken till varför det är såhär handlar om hur vi en gång i tiden blivit lärda att förhålla oss till det vi kallar verklighet. 

Vad vi en gång i tiden blivit lärda att tro på, känna och tänka och som nu format den identitet vi för tillfället identifierar oss med. En identitet vi format över tid när vi under vår uppväxt lärde oss att kommunicera genom att bli accepterade av dom närmaste personerna i vår omgivning. Detta uppnådde vi genom att kopiera deras beteenden så att vi sedan skulle kunna leva ett så friktionsfritt liv som möjligt utan att stöta oss med deras inlärda mönster och beteenden som var konfliktbenägna. Mönster och beteende vi sedan tog med oss upp i vuxen ålder och som vi då upptäckte inte gick att tillämpa på alla personer eftersom dom inte betedde sig som personerna vi en gång vuxit upp med. 

Det här skapade problem på många olika plan. Problem som man inom psykologin under så lång tid försökt komma tillrätta med men ofta utan att nå hela vägen fram till en för alla harmonisk lösning. 

Det här är orsaken till varför jag skapade MindKnowlogy™ Jag ville hitta ett arbetssätt som gång på gång hitta den harmoniska lösningen oavsett vilken den eller dom bakomliggande orsakerna bestod av som fortsatte skapa disharmoni i en persons liv. 

Jag ville förstå varför vi använde oss av två olika modeller där den ena modellen skapade konflikt och den andra harmoni. När jag sedan förstått varför det var så ville jag även hitta en lösning som kunde hjälpa alla som så önskade att ändra samtliga tvåstegslåsningar till trestegslösningar. 

Att synliggöra det osynliga. Att nå hela vägen in i en persons medvetande och där synliggöra inlärda mönster och beteenden som ledde till att personen använde sig av tvåstegsmodellen. Och därefter presentera den informationen för personen så att personen själv kunde förstå hela händelsekedjan från orsak till verkan. Där orsaken till beteendet personen har är kopplat till beteendet det leder till vilket är verkan. 

När hela händelseförloppet orsak-verkan är känd går det att skapa ett nytt beteende. Då är det möjligt att en gång för alla upphöra med det inlärda tvåstegsbeteendet och istället ersätta det med en trestegslösning. 

Det här är orsaken till varför MindKnowlogy™ existerar. Det finns till eftersom jag lyckades lösa det här 2004 – 2005. Det var då jag visste hur jag med klientens tillåtelse kunde navigera hela vägen in i deras medvetande till platsen där dom en gång lagrat informationen kring vad dom skulle tro på, känna och tänka och som därefter resulterade i den tvåstegslåsning klienten nu upplevde. 

Det var då jag upptäckte att det genom att presentera den här informationen för klienten gick att ersätta tidigare inlärd tvåstegskunskap med en trestegslösning. En teknik som ledde till att det för många tidigare olösliga gick att lösa. En teknik jag med mycket stor framgång tillämpat sedan dess. 

Nu behöver du inte längre fundera när du ska bryta livsmönster du tidigare fastnat i. MindKnowlogy™ synliggör den psykologiska orsaken till varför det låst sig i ditt liv såväl som ger dig möjligheten att ersätta det inlärda låsningsbeteendet med en ny förståelse som gör att du uppnå den harmoni du önskar i ditt liv. 

MindKnowlogy™ når hela vägen in till kärnan i ditt medvetande. Därför är det nu möjligt att förändra allt som hittills låst dig i ditt liv. Alla beteenden kan förändras. 

Klienter har fått hjälp med allt från att förbättra sin golfsving, få en bättre sångröst, lösa konflikter med personer i sin omgivning, lösa många olika former av fobier, bli av med flera decennier av huvudvärk/migrän som pågick 5 – 6 dagar i veckan, inte längre lida av djupgående krigstrauman PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), inte längre trigga på sexuella övergrepp, slippa ibland årslånga sömnstörningar, influensa som övergick till lättare förkylning på mindre än 60 minuter. Det här är några av dom saker klienter som anlitat mig blivit hjälpta med. 

Kent Asp 

MindKnowlogist 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0