Mitt arbetssätt

MindKnowlogy™ ett nytt sätt att skapa lösningar på 

Att skapa förändring kan vara allt annat än enkelt att uppnå. Vi tänker att vi vill göra det. Vi pratar om att göra det. Men få är gångerna vi genomför förändringen. Istället behåller vi mönstren och beteendena vi är vana vid och ursäktar oss sedan genom att motivera oss själva till varför vi inte genomförde det vi skulle genomföra. 

Det blir som två modeller vi kan följa. Där den ena modellen består av två steg. I det första steget tänker vi på det och i det andra steget talar vi om det. Därefter fortsätter vi att tänka på det och tala om det utan att någonsin komma vidare.

Den andra modellen är tanke-ord-handling. Där tänker vi på det sedan talar vi om det och sedan utför vi handlingen som leder till resultat vi önskade. 

Det finns en orsak till varför vi väljer den ena eller andra modellen. Där den ena modellen skapar frustration och den andra resulterar i belåtenhet. 

Mer specifikt så handlar det om känslor. Känslor som stänger oss inne i oss själva samt känslor som öppnar upp vårt inre. 

  • Tvåstegsmodellen stryper vårt känsloliv. Vilket resulterar i ett behov av att uttrycka sig på ett konfliktorienterat sätt. 
  • I trestegsmodellen tillåts våra känslor flöda fritt. Det här öppnar upp för ett liv i balans. 

Dom flesta använder sig av bägge dessa modeller vilket resulterar i att vi kan uppleva stora humörsvängningar. Och allt det här kan kopplas till hur vi en gång i tiden blev lärda att hantera våra känslor eller rättare sagt inte blev lärda att möta och förstå våra känslor. 

Orsaken till varför vi väljer den ena eller andra modellen är universal och är därför tillämpningsbar på alla människor. Alla har potentialen att uppleva bägge dessa beteenden inom sig. 

Det här kan kopplas till hur vi en gång i tiden blev lärda att förhålla oss till det vi nu definierar som verklighet. 

Vad vi en gång i tiden blev lärda att tro på, känna och tänka och som nu format den identitet vi för tillfället identifierar oss med. En identitet vi format över tid när vi under vår uppväxt lärde oss att kommunicera genom att bli accepterade av personerna främst i vår närmaste omgivning. Vi anpassade oss efter deras funktion (trestegsmodellen) såväl som dysfunktion (tvåstegsmodellen). Vi gjorde det genom att kopiera deras beteenden så att vi kunde leva ett så friktionsfritt liv som möjligt utan att stöta oss med deras konfliktorienterade sanningar. Mönster och beteenden vi sedan tog med oss upp i vuxen ålder och som vi då upptäckte inte gick att tillämpa på alla alla nya personer vi lärde känna eftersom många av dom inte betedde sig som dom vi vuxit upp med. 

Det här skapade problem på många olika plan. Problem som man inom olika psykologiska terapimodeller under lång tid försökt komma tillrätta med men ofta utan att nå hela vägen. 

Det här är orsaken till varför jag skapade MindKnowlogy™. Jag ville hitta ett arbetssätt som gång på gång hittade den harmoniska lösningen oavsett vilken den eller dom bakomliggande orsakerna var som fortsatte skapa disharmoni. 

Jag ville förstå varför vi använde oss av två olika modeller där den ena skapade konflikt och den andra harmoni. När jag sedan förstått varför det förhöll sig på det sättet ville jag även hitta en lösning som kunde hjälpa alla som så önskade att ändra samtliga tvåstegslåsningar till trestegslösningar. 

Att synliggöra det osynliga. Att nå hela vägen in i en persons medvetande och där synliggöra inlärda mönster och beteenden som ledde till ett dysfunktionellt beteende. Därefter ville jag presentera den dysfunktionella informationen för personen så att man själv kunde förstå hela händelsekedjan från orsak till verkan och vad man behövde göra för att upphöra med det dysfunktionella beteendet en gång för alla. Där orsaken till beteendet personen har är kopplat till beteendet det leder till vilket är verkan. Därmed kunde hela kedjeförloppet från orsak till verkan fastställas.

När hela händelseförloppet orsak-verkan är känd blir det möjligt att skapa den förändring man önskar. Helt enkelt att upphöra med det inlärda tvåstegsbeteendet och istället ersätta det med en trestegslösning. 

Det här är orsaken till varför jag skapade MindKnowlogy™. Jag såg sambandet och kunde med klientens tillåtelse navigera hela vägen in till deras medvetande, platsen där dom en gång lagrat informationen kring vad dom blivit lärda att tro på, känna och tänka och som nu resulterade i dom konflikter personen upplevde. 

Det var då jag upptäckte att det genom att presentera den här informationen för klienten gick att ersätta tidigare inlärd tvåstegskunskap med en trestegslösningar. En teknik som ledde till att det för många terapimetoder tidigare olösliga gick att lösa. En teknik jag med mycket stor framgång tillämpat sedan dess.

Nu behöver du inte längre fundera när du ska bryta livsmönster du tidigare fastnat i. MindKnowlogy™ synliggör den psykologiska orsaken till varför det låst sig i ditt liv såväl som ger dig möjligheten att ersätta det inlärda låsningsbeteendet med en ny förståelse som gör att du uppnå den harmoni du önskar befinna dig i. 

MindKnowlogy™ når hela vägen in till kärnan i ditt medvetande. Därför är det nu möjligt att förändra allt som hittills låst sig i ditt liv. Alla beteenden kan förändras. 

Klienter har fått hjälp med allt från att förbättra sin golfsving, få en bättre sångröst, lösa konflikter med personer i sin omgivning, lösa många olika former av fobier, bli av med flera decennier av huvudvärk/migrän som pågick 5 – 6 dagar i veckan, inte längre lida av djupgående krigstrauman PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), inte längre trigga på sexuella övergrepp, slippa ibland årslånga sömnstörningar, influensa som övergick till lättare förkylning på mindre än 60 minuter. Det här är bara några av dom saker klienter som anlitat mig fått hjälp med.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0