Ändra ditt liv

Alla har ett mind-program. Ett program som huvudsakligen definieras mellan åldern noll till sju som då lär dig hur du ska förhålla dig till allt och alla inklusive dig själv. Vad du ska tro på, känna och tänka som definierar din identitet.

Därför är livet vi lever ingen slump. Istället är det sammansättning av instruktioner vi blivit lärda att följa under vår uppväxt. Det mest kärleksfulla dom närmaste i vår omgivning klarade av att förmedla till oss. Sanningar som över tid format oss till den identitet vi nu har.

Om du vill skapa varaktig förändring i ditt liv så är det här du ska göra det. I kärnan av ditt mind. För att göra det här effektivt är det bra att känna till spelreglerna för hur det fungerar.

Det finns två grundläggande sätt att kommunicera på där det ena sättet inkluderar och det andra utesluter. Det inkluderande välkomnande sättet finns medfött hos alla människor. Det exkluderande uteslutande sättet är skapat av oss människor.

Om man vill leva ett liv i fred med sig själv och alla andra så väljer man att alltid skapa sin verklighet med det inkluderande sättet. Om man även vill inkludera konflikter i sin livsstil så lägger man även till det uteslutande sättet.

Allas liv formas efter dom här två principerna. Bägge sätten bygger på val. Det betyder att du alltid kan ersätta tidigare gjorda val med nya. Du kan alltså omskapa din verklighet i varje nytt ögonblick.

Det är därför det känns naturligt att vara med i en gemenskap samtidigt som det känns konstgjort att befinna sig i en konflikt. Det känns naturligt eftersom det är medfött och det känns konstgjort eftersom det är en efterhandskonstruktion skapad av oss människor.

Om du vill ändra delar av det som nu definierar dig så behöver du ändra programmeringen du fick i din barndom.

Oavsett vad det är som du vill omdefiniera i ditt liv så är det här du omdefinierar den, i kärnan av ditt mind. Platsen där allt du blivit lärd att tro på, känna och tänka lagrats och som nu formar din personlighet.

MindKnowlogy är ett förändringsprogram som hjälper dig med den här omdefinieringen. Oavsett vad du tidigare blivit lärd så kan du ersätta den kunskapen med en ny förståelse. En förståelse som stödjer ditt nya sätt att leva på. En livsstil som inte längre behöver trigga på minnen och känslor från det förgångna som lett till att du nedvärderar dig själv.

Känslor som skapar den här negativa formen av upplevelser gör att vi instinktivt reagerar och förskjuter känslorna som förminskar oss till vårt undermedvetna. Vi gör det eftersom det vi vill befinna oss i ett förenat istället för separerat tillstånd. Känslor som tar oss i en nedåtgående känslomässig spiral, ett tillstånd som är skapat av människan och som tar oss bort från det förenade tillståndet som för alla människor samman.

Det är när vi som människor skapar en konstgjord konflikt som separation från oss själva såväl som från dom som befinner sig runt om oss blir möjlig att uppleva. Därför kan vi som människor tudela oss från vår inre sanning och skapa en upplevelse av att vi inte längre befinner oss i den naturliga föreningen som förenar oss med oss själva såväl som med alla andra.

Så länge tankar och känslor som är frikopplade från ditt ”medvetna jag” fortsätter forma ditt liv så länge kommer konflikt på ett eller annat sätt att vara en del av den verklighet du fortsätter uppleva.

MindKnowlogy har kunskap såväl som verktyg för att hjälpa dig genom den här transformationen så att du mer medvetet kan skapa det liv du önskar leva.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0