Ändra ditt liv

Hur formas vi till den vi är idag och hur kan vi omforma oss?

Det vi tror på, känner och tänker blir vi. Det är såhär en personlighet formas och därför även kan omformas. Ett program som huvudsakligen definieras mellan åldern noll till sju och som då lär dig hur du ska förhålla dig till allt och alla inklusive dig själv. Det du ska tro på, känna och tänka och som därefter kommer att definiera din identitet.

Därför är livet vi lever ingen slump. Istället är det baserat på en sammansättning av instruktioner vi blivit lärda att följa under vår uppväxt. Det mest kärleksfulla dom närmaste i vår omgivning klarade av att förmedla till oss. Sanningar som över tid format oss till den person vi nu är.

Om du vill skapa varaktig förändring i ditt liv så är det här du ska göra det. I kärnan av ditt mindset. För att göra det här effektivt är det bra att känna till grunderna för hur det fungerar.

Det finns två grundläggande sätt att kommunicera på där det ena sättet inkluderar och det andra utesluter. Det inkluderande välkomnande sättet finns medfött i oss alla. Det exkluderande sättet är skapat av människan.

Det är blandningen av dessa två grundläggande sätt att kommunicera på som format den personlighet vi idag identifierar oss med. Det mindset som för tillfälligt instruerar oss vad det är vi ska göra.

Ett mindset som inkluderar leder till en livsstil där harmoni och fred råder. Ett mindset som exkluderar leder till det motsatta. Det är därför som det känns naturligt att vara med i en gemenskap samtidigt som det känns konstgjort att befinna sig i en konflikt. Det känns naturligt eftersom gemenskap är medfött och det känns konstgjort att befinna sig i konflikt eftersom det är en efterhandskonstruktion skapad av oss människor.

Om du vill ändra delar av det som nu definierar dig så behöver du oftast ändra programmeringen du fick i din barndom. Eftersom det är då du la grunden för det du nu tror på, känner och tänker.

Allas liv formas efter dom här två principerna. Bägge sätten bygger på val. Det betyder att du alltid kan ersätta tidigare gjorda val med nya. Du kan alltså omskapa din verklighet i varje nytt ögonblick.

Oavsett vad det är som du vill omdefiniera i ditt liv så är det här du omdefinierar den, i kärnan av ditt mindset. Platsen där allt du blivit lärd att tro på, känna och tänka lagrats.

MindKnowlogy är baserat på ett koncept som gör det här möjligt. Oavsett vad du tidigare blivit lärd så kan du ersätta den kunskapen med en ny förståelse. En förståelse som stödjer ditt nya sätt att leva på. En livsstil som inte längre behöver trigga igång på minnen och känslor från det förgångna. Känslor och minnen som gör att man kanske nedvärderar sig själv.

Känslor och minnen som skapar den här negativa formen av upplevelser gör att vi instinktivt reagerar och förskjuter känslorna och minnena som förminskar oss som person. Känslor som tar oss i en nedåtgående känslomässig spiral, ett tillstånd som är skapat av människan och som tar oss bort från det förenade tillståndet. Vi förskjuter dom här minnena eftersom vi vill befinna oss i ett förenande istället för separerande tillstånd.

Det är när vi skapar en konstgjord konflikt som separation från oss själva såväl som från dom i vår omgivning blir möjlig att uppleva. Därför kan vi som människor tudela oss från vår inre sanning och skapa en upplevelse av att vi inte längre befinner oss i den naturliga föreningen som förenar oss med oss själva såväl som med alla andra innebär.

Så länge tankar och känslor som är frikopplade från ditt ”medvetna jag” fortsätter forma ditt liv, så länge kommer konflikt på ett eller annat sätt att vara en del av den verklighet du fortsätter uppleva.

MindKnowlogy har kunskapen såväl som verktygen för att hjälpa dig genom den här transformationen så att du mer medvetet kan skapa det liv du nu önskar leva.