Min resa

Från Omöjligt till Möjligt

Svaren och lösningarna existerar alltid. Ingen fråga eller problemställning skulle existera utan dess motsats vilket är svaren och lösningarna. Att man sedan inte har tillgång till vare sig svaren eller lösningarna betyder bara att dom finns på annat håll. Frågan är därför inte om dom finns utan var man söker dom.

Hej, mitt namn är Kent Asp. Det var det här jag ville veta utan att förstå vart jag skulle leta eller om det ens var möjligt att finna svaren och lösningarna jag sökte utan att ens veta att det var det som jag försökte finna. Ett annat sätt att leva på som jag inte ens kunde drömma om i min vildaste fantasi.

Allting började 2003 när jag ville förändra mitt liv. Jag visste att jag ville förändras samtidigt som jag saknade förståelsen för hur det skulle gå till. Dom inlärda beteendena jag hade med mig hade lärt mig att man löser det själv utan att be om hjälp. Det sågs som en svaghet att fråga, det var så jag trodde det fungerade. Därför höll jag tyst och påbörjade mitt letande utan att förstå kraften i det jag satt igång.

Det dröjde inte många dagar innan boken en vän berättat om sex, sju år tidigare stod där framför mig i bokhyllan på Blids bokhandel i Falun. En bok som några dagar senare ledde till inspirationen som infann sig när jag stod där med mina gula diskhandskarna i diskhon och som från ingenstans förstod att ”det enda jag vet är att jag inte vet någonting. Då vet jag åtminstone att jag inte vet någonting.” Det var från det här ögonblicket jag bestämde mig för att den här insikten skulle bli den enda sanningen jag från det ögonblicket skulle lita på. Att jag inte visste någonting.

Insikterna boken gav mig vände upp och ner på allt jag lärt mig om hur världen fungerade. Förståelsen att alla konflikter var skapade av människan. En förståelse som skakade om mitt inre. Tumultet som uppstod när allt jag blivit lärd frågasattes av en ny förståelse som inte behövde konflikt för att fungera var minst sagt intressant att studera. Att beskriva det som ett känslomässigt inbördeskrig ligger nära tillhands.

Det dröjde fem år innan den tidigare och nya förståelsen satte sig vid fredsbordet. Allt detta tack vare hjärnforskaren Dr Jill Bolte Taylor som när jag såg hennes förklaring på TED.com gav mig en förståelse jag fram till dess varit oförmögen att sätta ord på. Att hjärnans två olika hemisfärer ger oss möjligheten att uppleva oss själva utifrån två olika perspektiv utan behovet av att någonsin använda sig av konflikt.

Där det ena perspektivet är den vänstra hemisfärens begreppsvärld där vi kan välja att identifiera oss själva som en individ bland alla andra individer där vi möter varandra utifrån den tolkningen av hur verkligheten antas fungera.

Och där den högra hemisfären ger oss möjligheten att definiera oss som en kollektiv energi där allting är sammanlänkat med allt. Någonting som också är känt som fältet. Ett fält som alltid befinner sig i harmoni med allt och alla. En verklighetsförståelse där ingen separation någonsin existerat. För mer information, se boken ”Fältet” skriven av journalisten, författaren och föreläsaren Lynne McTaggart.

Det var då jag förstod att det jag blivit lärd där normen man skulle följa var att leva ett liv som en individ vilket hade fått mig att tvivla på den samhörighet jag samtidigt kände med allt och alla. Nu förstod jag för första gången att det jag upplevt men inte kunnat dela med speciellt många var precis lika verkligt. Vi är såväl individer som en kollektiv gemenskap och nu kunde jag hänvisa till hjärnans uppbyggnad för att få det här bekräftat. Vi har blivit väldigt enkelspåriga eftersom vi under en lång tid blivit tränade till att använda den ena hemisfären i betydligt större utsträckning än den andra. Och att konflikt oavsett vilken nivå den konflikten sker på är en efterhandskonstruktion skapad av människan.

Förståelsen det här ledde till var omvälvande. Insikten varför jag kunde kommunicera med allt och alla var inte längre oförklarlig eller någonting jag hittade på. Jag hade lärt mig att vidga mitt medvetande och kunde tack var det kommunicera med såväl vänster som höger hemisfär samtidigt. Och där kommunikationen med den högra hemisfären satte mig i direkt förbindelse med den jag fokuserade min medvetenhet på. Jag kunde helt enkelt på ett telepatiskt plan kommunicera med andras medvetande.

Jag förstod väldigt fort att jag inte ville kommunicera på det här sättet utan den andra personens tillåtelse eftersom det nådde direkt in i personens hela medvetande. Både det för personen synliga som osynliga. Därför bestämde jag mig för att aldrig kommunicera med en person om dom själv inte släppte in mig i sitt medvetande. Tillgången det här öppnade upp mig för var för att uttrycka det på engelska ”mind-blowing”.

Därför blev den värld jag vuxit upp i med den allmänrådande sanningen att fysiken Newton gett oss och planeternas rörelsemönster som Kepler bidragit med begriplig på ett helt nytt sätt. En annan egenskap jag snabbt lärde mig om dom både hemisfärerna var att den linjära högra hemisfären som klarade av att framställa dimensionsmodeller vi kunde samverka inom även ledde till att det blev ett begränsat synsätt att se och förstå verkligheten på. Allt detta eftersom en begränsad dimensionsupplevelse utesluter övriga ej använda dimensioner som har andra egenskaper att erbjuda.

Plötsligt förstod jag att det jag blivit lärd att förhålla mig till var en sanning som överensstämde med den vänstra hemisfärens förklaringsmodell. Samtidigt som det jag blivit lärd helt bortsåg från dom övriga 50% sanning som den högra hemisfären av hjärnan också hela tiden försåg oss alla med.

Nu hade jag inte bara tillgång till ett linjärt fyrdimensionellt tänkande. Nu hade jag även tillgång till resterande dimensioner ovanför dom fyra som i slutet av 2020 kunde räknas och verifieras av vetenskapen till totalt 27. Alltså ytterligare 23 dimensioner med i det närmaste oanvända egenskaper som jag nu kunde börja laborera med.

Jag upptäckte snabbt att dimensionen ”inte tid” öppnade upp för allting som någonsin ägt rum in den av mig tidigare inlärda verkligheten tid och rymd. Där allting sker utefter en tidslinje.

Nu kunde jag med hjälp av mitt vidgade medvetande se hela tidslinjen och därför att tala datorspråk ta en skärmdump på ett tidsscenario. Helt enkelt ta reda på orsaken till att ett eller flera händelseförlopp i det förgångna skapat mönster och beteende i nutid som ställer till med konflikter i en persons liv.

Här fick jag svaret på frågan jag inledningsvis ställde där jag ville veta hur jag skulle förändra mitt liv. Genom att samköra bägge hemisfärerna i min hjärna kunde jag se såväl orsak som verkan till varför det mitt liv såg ut som det gjorde samt vad det var som jag behövde förändra för att mitt liv skulle byta riktning.

Nu är det här inte lika enkelt som det låter. Eftersom jag ägnat ett liv åt att lära mig att leva efter dom spelregler jag satt upp i vänster hemisfär behöver jag omvärdera allting över tid. Och det tar lång tid att skapa förändring inifrån, väldigt lång tid.

Ändå var dom förändringar jag hjälpte andra att skapa sedan 2004 mer än tillräckliga för att se att det faktiskt var möjligt att göra det.

Nästa bekräftelse på att det jag verkligen gjorde fungerade fick jag i London våren 2005 när jag besökte Excel Arena för att under fyra dagar studera Tony Robbins. En välkänd författare, föreläsare och bland annat Livs & Företagscoach.

Det han gjorde på scenen, i sina DVD-filmer och böcker fick mig att förstå att han använde samma typ av teknik som jag själv kommit i kontakt med. Nu visste jag att även andra hade lärt sig att använda sig att ett mer vidgat medvetande.

Genom åren som följde därefter lärde jag mig att det fanns många som gjorde det jag gjorde fast på andra sätt.

Därför är det här lika naturligt som allting annat. Det är bara ett annat sätt att använda sig av den kapacitet vi alla har tillgång till via vår hjärna.

Kent Asp

Livs- & företags-coach

MindKnowlogy.com

Boka: Timecenter.com/KentAsp

Kontakt: info@kentasp.com +46 761 311 007

Share and Enjoy !

0Shares
0 0