Livs Transformation

Såhär fungerar det
Sedan 2004 har jag förmågan att se rakt in i en persons medvetande. Det är som att se rakt in i programvaran som styr våra liv. Det vi tror på, känner och tänker blir vi. Det är så alla människor programmeras. Med hjälp av dessa tre instruktioner kan vi bygga upp ett förhållande till allt vi möter i vårt liv oavsett om det gäller vad vi tror på, känner eller tänker. Det är så källan ser ut till livet vi upplever och definierar som verklighet.

Under vår uppväxt blir vi lärda vad det är vi ska tro på, känna och tänka. Så mycket som 95% av det vi blir lärda upp till sju års ålder fortsätter definiera den vi idag identifierar oss med i ett senare skede i livet. Vi har blivit lärda beteenden som vi rationellt förstår inte borde hindra oss i vårt dagliga liv. Ändå gör dom det. Vi avstår från det vi vill göra eftersom vi i barndomen fick lära oss mönster och beteenden som skapade konflikt inom oss. En konflikt vi instinktivt valde att aldrig mer komma i kontakt med.

Förståelsen ett barn har när det fattar ett sådant livsavgörande beslut utan att barnet ens är medveten om att det är det som sker. Betyder att personen från det ögonblicket aldrig mer kommer att möta livet på det sättet. Oavsett vad orsaken till det som inträffade berodde på.

Enkelt förklarat handlar det här om hur hjärnan fungerar. Där en del av hjärnan är baserad på känslor och saknar förmågan att uttrycka sig i tal. En annan del av hjärnan representerar det logiska tänkandet som även har hand om talcentrumet.

Varför är det viktigt att veta detta om hjärnan? Låt mig ge ett exempel. En person som utsätts för en starkt känsloladdad händelse i sitt liv. En händelse som påverkar personen på ett mycket negativt sätt. Påverkan är så stark att personen när det inträffar beslutar sig för att aldrig mer utsätta sig för den situationen igen under sitt liv. Det som då händer i hjärnan är följande.

Personen väljer att aldrig mer uppleva den känslan i sitt liv. Budskapet hjärnan får är att det här ska aldrig mer upplevas. Därför behöver informationsflödet mellan just den känslans del av hjärnan och den logiskt tänkande hjärnan kapas av. Vilket är det som sker när ett trauma inträffar. Flödet som en gång existerade mellan den kännande och tänkande delen  av hjärnan upphör att fungera på ett friktionsfritt sätt. Det blir som ett kabelbrott som aldrig lagas.

Händelsen har givetvis inträffat och minnet av händelsen finns kvar. Oavsett om minnet existerar på ett medvetet och eller omedvetet plan. Därför försöker nu den logiska delen av hjärnan med sin fulla kapacitet på alla de sätt och vis den delen av hjärnan känner till att på ett logiskt sätt räkna ut hur den ska lösa det som nu inträffat.

Logiken att avbrottet som uppstått behöver läkas för att nå känslan kommer aldrig att dyka upp i den logiskt tänkande hjärnan. Den kommer inte att dyka upp eftersom det i en annan del av den logiskt fungerande hjärnan finns ett kommando som uttryckligen skriker kontakta inte känslan i traumat. Kontakta det inte eftersom ordern redan är given. All kontakt undanbedes.

Därför kan ett trauma inte läkas när man saknar förståelsen för att det är sammanlänkningen i det som blivit brutet som behöver återställas innan traumat kan bearbetas fullt ut och därefter över tid även läkas fullt ut.

Livs Transformation når bortom allt detta och klarar därför av att skapa en sådan läkning fullt ut. Ett mer moget logiskt tänkande förstår att barnet gjorde så gott det kunde. Att det var den sanningen barnet för tillfället kände till och därför agerade i enighet med. En mer mogen person förstår även att det som en gång lärts in kan ersättas med nytt lärande. Därför kan alla beteenden som lärts in och som idag hämmar en persons livsstil ersättas med en mer vidgad förståelse.

Det finns ingenting vi tidigare lärt oss som inte kan ersättas med ny kunskap. Om någon har lärt dig att det är omöjligt att lära gamla hundar att sitta så är det en myt. Personen som lärde dig den sanningen hade blivit lärd att det inte gick. Nu vet du att det går.

Med den här förståelsen kan du välja att vidga ditt medvetande. Du kan även välja att fortsätta leva ditt liv som du hittills gjort. Valet är ditt och har alltid varit ditt oavsett vad någon annan har berättat för dig.

Med den här logiken förstår du att det är du som är skaparen av din egen verklighet. Du förstår att det du tror på, känner och tänker kommer att definiera dig för resten av ditt liv om du inte väljer att ersätta redan inlärd kunskap med en mer vidgad förståelse av vad verklighet är och därför även har att erbjuda.

Livs Transformation som jag är skaparen till och som jag hela tiden vidareutvecklar kan med min hjälp hjälpa dig att skapa dom förändringar du önskar genomföra i ditt liv. Den kan det eftersom den når hela vägen in till kärnan där du en gång definierade vad du idag väljer att tro på, känna och tänka i allt du möter i livet.

När man kommer till kärnan av en sanning blir allting enkelt. Den sanningen är följande. Rädsla är den enda byggstenen som kan skapa konflikt i en människas liv. Rädsla är ett inlärt beteende. Som jag redan berättat så finns ingenting vi lärt oss som inte kan ersättas med ny kunskap. Rädslan är därför det enda som står mellan dig och det du önskar uppnå. Om du har en eller flera inlärda rädslor som hindrar dig från att leva det liv du önskar leva fullt ut. Ta då reda på hur den eller dom rädslorna ser ut och ersätt dom med en mer vidgad förståelse. En förståelse där rädslan inte längre ingår.

Det är det här jag är expert på och kommer att hjälpa dig med under vår konsultation. Under konsultationen arbetar vi med det du vill ha hjälp med. Vi identifierar rädslorna och tittar på hur dom fungerar. Vi identifierar vilka sanningar dessa rädslor stödjer i det som nu definierar den du är. Samt hur denna sanning formar ditt liv.Du vet redan att rädsla är avsaknaden av ett större perspektiv. Rädsla är någonting vi blivit lärda att använda oss av. Rädsla skapar separation. Om man vill förändra sig som person och leva ett liv utan en eller flera av dom rädslor man idag har som sina byggstenar oavsett om man är medveten om detta eller inte. Då är det bra att lära sig vad rädsla är och hur den fungerar. Samt förstå vad det är som händer när man tillåter rädslan var en del av det som definierar dig som person.

Kunskap om hur någonting fungerar skapar utrymme för att ersätta det man idag vet och använder sig av med en än mer expanderad förståelse. En förståelse som leder till att man framöver inte längre väljer att använda sig av rädsla i samma utsträckning som tidigare. Och på längre sikt kanske helt upphöra med att konstruera en verklighet som bygger på separation istället för förening. Krig behöver rädsla för att existera. Fred uppstår när du slutar använda dig av rädsla.

Vi är skaparna av vår egen verklighet. Det är kunskapen om hur detta går till som avgör om du skapar ditt liv på ett medvetet sätt eller inte. När du är medveten om att rädsla såväl som kärlek är två byggstenar alla kan använda sig av för att skapa ett liv från totalt kaos till fullständig harmoni. När vi lär oss hur du omskapar din nuvarande verklighet till en ny sådan. Då har du tagit skapandet av ditt eget liv i dina egna händer. Då har du blivit en medskapare av din egen verklighet.

Detta är en av metoderna jag använder mig av i arbetssättet jag utvecklat för att hjälpa dig att identifiera såväl rädslan som det större perspektivet du istället kan välja att använda dig av. När du vet varför det existerar en rädsla inom dig då kan du välja att ersätta sanningen rädslan representerar med en mer vidgad förståelse som inte längre skapar separation inom dig. Detta upprepar vi sedan tills mönstret som skapat separation inom dig upphör.

Det jag lär ut är möjligheten att se världen från ett perspektiv där rädslans byggsten inte längre behövs. Jag lär ut en verklighet som bygger på förening. Det är såhär man skapar fred med sig själv såväl som med sin omgivning.

Om du vill utvecklas som människa och börja leva ett mer harmoniskt liv. Då är detta en snabbt, enkelt och effektivt sätt att göra det på. Du måste vilja den här förändringen mer än du väljer att kvarstanna i ditt nuvarande tillstånd. Det är först då du är motiverad nog att skapa dom förändringar du önskar i ditt liv.

Kanske tvivlar du på att det här ens fungerar. Kanske ställer du dig frågan, är det här ens möjligt? Under min uppväxt var det aldrig någon som berättade om en verklighet som innehöll det jag här beskriver. Jag var aningslös och själv starkt skeptisk till allt som inte gick att förklara på ett vetenskapligt sätt. Den vetenskapliga plattformen gav mig ett lugn och en trygghet eftersom jag i stora drag förstod hur ”verkligheten” fungerade.

Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att släppa taget när man väl funnit någonting att förankra sin trygghet i. Kanske är du redo att prova på att det här, kanske inte. Det är helt och hållet upp till dig. Om du är en tvivlare så är detta ett gyllene tillfälle att sätta dessa tvivel på prov.

Rädsla skapar separation. Kärlek skapar förening. Så enkelt är det. Det är inte svårt när det är lätt.