Kärnans essens

Kärnan i mig, centret från vilket jag kommer. Det är vem jag är, inget mindre.

Att respektera någon är att förstå det här. Att tillåta någon är att tillåta sig själv att vara i detta varande-tillstånd. För hur kan du nå ut och knyta an till något om inte från din kärna?

Vem är du definierad som om inte från din kärna? Du är komplett, har alltid varit det och kommer alltid att vara så. Du är kärnan som utstrålar essensen av dig, oavsett vilket tillstånd eller form du för närvarande befinner dig i.

I kärnan av ditt väsen är du oändlig. Att slå samman din oändlighet med en ändlig kropp ger dig möjligheten att uppleva livet i fysisk form. Det är en möjlighet där du kan interagera och känna livet när det flödar genom dig.

När ditt fysiska liv når sitt slut, då fortsätter kärnan som är oändlig att existera bortom tid och rum. Du finns alltid. Vid dödsögonblicket identifierar du dig inte längre som en ändlig kroppsupplevelse. Du ”kommer ihåg” att du är oändlig och alltid har varit det. Din kärna behöver inte komma ihåg, den är alltid medveten om sin egen existens. Det är din fysiska definition av en identitet som tänker i termer av en linjär upplevelse där medvetandet flyttas från en plats till en annan som inte kommer ihåg det här. Istället ser den sig som tudelad vilket är precis som det ska vara. För utan denna bortglömdhet skulle upplevelsen av att existera i separation inte vara möjlig. Medvetandet är oändlig. Medvetandet är överallt i både den fysiska och den inte fysiska sfären.

Förståelsen att din oändliga kärna kan smälta samman med den ändliga kroppen är hur detta pussel fungerar. Det fungerar som en sammansmältning mellan det ändliga med det oändliga. När du väl greppar den storheten blir livet så mycket mer. Du är den som kommer från allt som är. Att uttrycka din unika essens av vad du har att erbjuda alla som du kommer i kontakt med under denna livstid är vad livet handlar om.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0