Gruppmeditation

GRUPPMEDITATION
När många samlas blir kraften starkare. Jag ser vad det är som behöver justeras i individens såväl som kollektivets energiflöde.

Att samarbeta är naturligt. Helheten är det som fogar samman och läker på naturlig väg oavsett vilket plan det är som läkningen sker på. Läkningen kan vara fysisk, mental, emotionell såväl som andlig.

Allt som sker under gruppmeditationen görs för allas bästa skull. Du kan känna dig trygg och säker när du besöker ett event som är arrangerat av mig. Jag har arbetat med energier sedan 2004 och vet hur det fungerar.

Allt jag gör utgår från att alla agerar villkorslöst. Man tar och man ger villkorslöst. För mig är allting ett flöde. Ett flöde av energier som hela tiden inte bara omger oss. Energierna definierar den vi är. Vi är ett evigt varande under ständig omvandling.

Ett sätt att beskriva energiflödet ser ut såhär. En energi som cirkulerar likt en in och utandning som upprepar sig om och om igen. På samma sätt som en enskild energijustering hjälper dig att läkas inifrån och ut på ett såväl själsligt, mentalt, känslomässigt som fysiskt plan, så stärker gruppmeditationen denna process exponentiellt för varje person som deltar. Det betyder att energibalanseringen blir kraftfullare desto fler som är med i gruppen.

Du kan komma som du är och uppleva gruppmeditationen. Du kan även ha med dig önskningar om saker som ska ske för ditt eget såväl som för alla andras bästa skull. Jag arbetar enbart med personer som själva valt att komma till gruppmeditationen. Det händer att personer vill att andra ska bli hjälpta. Förstå att vi alla har en fri vilja. Därför arbetar jag bara med människor som är närvarande personligen.