Föredrag


Hur du medvetet förändrar ditt liv.
Är du redo att ta första steget mot ett mer expanderat sätt att leva ditt liv? Där inlärda mönster och beteenden som idag hämmar din utveckling frigörs och ersätts med en mer vidgad förståelse av vad verklighet är och därför även har att erbjuda? Är din vilja att växa som människa starkare än det inlärda behovet av att kvarstanna i ditt nuvarande tillstånd?

Visste du att rädsla är den enda byggstenen som kan skapa separation? En byggsten som existerar i så många olika varianter. Vill du bli fri från en eller flera rädslor men vet inte hur? Under föredraget tittar vi på vad rädslor är och hur dom definieras. Samt hur du kan omdefiniera ditt liv utan användandet av dessa rädslor som byggstenar i ditt livsverk.

Ett sätt att titta på vad rädslor är och hur dom fungerar får man genom att studera trauman. Jag delar med mig av olika fall där klienter med trauman som ibland varit livslånga inte längre triggar dessa personer. Helt enkelt hur dom blivit fria från krigs-, våldtäkts- och andra trauman. Trauman som kan skapa PTSD ”Post Traumatic Stress Disorder” som även dom helt eller delvis upphör trigga klienten när grunden för den posttraumatiska stressen upphör adressera medvetandet i nutid.

Jag förklarar hur och varför läkningsprocessen jag utvecklat fungerar oavsett vilken traumaform det handlar om. Jag ger även exempel på när den inte fungerar och vad det beror på.

Varmt välkomna.