Få det att hända

Vill du få någonting gjort samtidigt som du skjuter upp det gång på gång? Det är en bromsande logik vi blivit lärda att använda oss av och som håller så många människor sysselsatta med tankar och ord som aldrig leder till handling. För att få någonting att hända behöver man fullfölja trestegskedjan tanke-ord-handling. Där man tänker på någonting, börjar prata om det och sedan får det att hända. Vad är det då för logik som gör att så många fastnar i loopen tanke-ord utan att komma vidare till handling och hur gör man för att ta sig ut ur det här inlärda beteendet?

Så många saker som så många människor hade tänkt genomföra kommer aldrig längre än till loopen att man tänkte på det och sedan pratar man om det. Den kom aldrig längre än dit eftersom logiken och känslan så många av oss blivit uppfostrade med har lärt oss att vi har det bra som det är. Vilket givetvis är ett motsatsförhållande eftersom två sanningar står emot varandra, där den ena sanningen baseras på inlärda minnen och känslor som skyddar oss från att än en gång uppleva misslyckanden och besvikelser. Samtidigt som den andra sidan i motsatsförhållandet visar att kedjan tanke-ord-handling är fullt genomförbar.

Det första scenariot där vi avstår eftersom det inte gick bra förra gången köper vi ofta rakt av utan att kritiskt granska vart det påståendet kommer från. Någonting har inträffat bakåt i tiden som vi i nutid refererar till som en trovärdig sanning. Någonting som var sant i dåtid och som vi utan djupare granskning utgår från fortsätter gälla.

För att förstå hur det här fungerar på ett djupare plan behövs förståelsen för vad rädsla är samt hur den påverkar oss i våra dagliga liv tydliggöras. Det finns två rädslor som alla människor har inprogrammerat i sig sedan födseln och det är rädslan för att falla samt rädslan för höga ljud.

Alla andra former av rädsla är ett inlärt beteende. Det är insamlad kunskap som vi kan referera till längre fram i livet. När lärandet man fått baseras på motsatsförhållandet att såväl kärlek som rädsla ska vara två sanningar som man tillämpar när man designar sitt liv. Då kommer spannet mellan kärlek och rädsla vara underlaget du refererar till när du skapar ett dynamiskt liv. Ett liv som skulle vara betydligt mer balanserat om du tillämpande mindre rädsla och mer kärlek. Något du kan lära dig och som jag kommer att berätta mer om längre fram i den här texten.

Vad är då kärlek respektive rädsla? Rädsla är avsaknaden av en större förståelse. När man har den förståelsen kan man välja att inte längre välja rädslan. Rädsla skapar separation. Kärlek är förening. Det är här som liknelsen med att gå till vänster eller höger vid vägskälet kommer in. Du kommer alltid att komma fram till ditt mål. Frågan är därför inte om du gör det utan vilken väg du väljer.

Den man gör i livet är att välja. Enkelt förklarat kan du programmera om dig själv genom att byta ut ett tidigare inlärt rädsloval och ersätta dom med en kärlekshandling. Om du till exempel är frustrerad på en person och vill undvika att repetera det beteendet. Uttrycka inte frustrationen, svälj stoltheten och tillåt inte adrenalinet som pumpas ut i ditt blod att få dig att göra som du brukar göra. Jag vet, det här är ingen enkel övning. Det handlar om att omdefiniera den man är som person. Därför är frågan du ska ställa dig följande. Vill du kvarstanna i den lägre vibrerande rädslan eller vill du höja din frekvens till ett mer kärleksfullt sätt att möta verkligheten på?

Rädsla är inte isolerat i ditt MIND. När du är rädd produceras adrenalin som försätter din kropp i ett stressläge. Över tid kommer din kropp att anpassa sig till en lägre vibrerande känsla. Om eller hur och i så fall när det här sedan visar sig i din kropp kan endast framtiden utvisa. Hur många negativa tankar tänker du varje dag? Hur många stresspåslag skapar inte dom rädslorna i din kropp?  Nu vet du varför rädsla inte är bra för din hälsa.

Loopen tanke-ord-handling där avstannandet i loopen tanke-ord alltid kan relateras till ett inlärt stagnations beteende i motsats till genomförandet av tanke-ord-handling som alltid leder till en handling. Detta är orsaken till varför livet låser sig varje gång vi tillåter rädslan att styra våra beslut. Det här är orsaken att så många inte kommer ur tankeloopen tanke-ord. Man förlitar sig på ett tidigare taget rädslobeslut och låter det åter igen ligga till grund för beslutat man tar som innebär att man inte kommer till handling. Nu har du den teoretiska förståelsen till varför kärleken öppnar upp där rädslan sluter.

Precis som med allt annat så behöver man öva för att nå fulländning. Så är det även med kärlek och rädsla. Det går att ersätta inlärda beteenden med nya. Frågan är därför inte om utan hur man gör det. Om du vill utvecklas och frigöra dig från inlärda rädslomönster. Då behöver du göra precis det som beskrivits här ovan. Du behöver gå från tanken till ordet och sedan fullfölja handlingen. Det är lätt att snubbla på mållinjen och tänka att jag gör det sen vilket leder till att du är tillbaka i loopen tanke-ord.

Är du motiverad nog för att påbörja en livsstil som nerminskar rädslorna i ditt liv? Bara du kan svara på den frågan.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0