Only used in sweden

Följande gäller endast i Sverige.

Som anställd kan du vara berättigad till

 • friskvårdsbidrag
 • Hälsovård för att förebygga och åtgärda ohälsa

Friskvårdsbidrag

Många arbetsgivare hjälper sina anställda med ett bättre mående i form av friskvårdsbidrag. Ett friskvårdsbidrag är ett bidrag arbetsgivare ofta ger sina anställda för att kunna nyttja till motion och enklare friskvård. Det är upp till arbetsgivaren att välja vilka aktiviteter som anställda ska få använda sitt friskvårdsbidrag till.

Friskvårdsbidragets storlek som bestäms av arbetsgivaren och kan uppgå till 5000 kr per år och anställd. Beloppet kan även vara lägre. Fråga därför din arbetsgivare om det finns ett friskvårdsbidrag och i så fall vilket belopp ditt årliga friskvårdsbidrag uppgår till.

Friskvårdsaktiviteter som erbjuds hos kentasp.com

 • Kroppsbehandlingar och träning i syfte att lösa spänningar i kroppen, t.ex. tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster
 • Meditation som stresshantering
 • Mental träning som stresshantering
 • Mindfulness som stresshantering
 • Motionsrådgivning
 • Nikotinavvänjning
 • Rökavvänjning – både individuell och i grupp
 • Stresshantering

Hälsovårdsinsatser för att förebygga och åtgärda ohälsa

En arbetsgivare har även möjligheten att vara behjälplig i såväl förebyggande som rehabiliterande syfte. Fråga din arbetsgivare om du är berättigad till hälsovårdsinsatser för att förebygga och åtgärda ohälsa.

Hälsovårdsinsatser som erbjuds hos kentasp.com

 • samtalsstöd i förebyggande eller rehabiliterande syfte oavsett om behovet uppstått på grund av händelser i arbetet eller händelser av mer privat karaktär
 • insatser för att komma till rätta med olika missbruksproblem som exempelvis drogberoende, spelmissbruk eller ätstörningar

Bokning
– friskvårdsbidrag
eller
– Hälsovård för att förebygga och åtgärda ohälsa

Boka dig för en timme åt gången. Vi håller på det antal gånger som behövs till önskat resultat uppnåtts. Välj konsultation när du boka din tid.
Du betalar på plats och redovisar kvittot för din arbetsgivare.

Du kan läsa mer om detta på skatteverket.se

Share and Enjoy !

0Shares
0 0