Dimensionsbroarna

Tänk om du kunde ändra verkligheten som du känner den en gång för alla. Skulle du göra det? Eller skulle du tveka? Visste du att tvekan baseras på osäkerhet och att osäkerheten finns där eftersom du saknar information. För att säga det väldigt enkelt. Du vet det du vet, resten återstår att upptäcka. Tänk om du hade den informationen, skulle du ändra dig då? Skulle du välja att bli en större version av dig själv? Låt mig berätta en historia som knyter samman allt det här.

Visste du att vetenskapen 2019 har gett oss förståelsen att det finns över 20 dimensioner? Den vetenskapliga förmågan att komma till denna slutsats ger oss förståelsen att på något sätt är alla dessa dimensioner är knutna till varandra. Annars skulle observationen av dom inte vara möjligt att extrapolera. Visste du också att på någon nivå är allting energi?

Addera nu förståelsen att över 20 dimensioner existerar till förståelsen att allt är energi. Då får du förståelsen att det hela är sammanlänkat med hjälp av energi. Denna sammankoppling eller (eng. entanglement) lär oss att energi är språket alla dimensioner använder.

Visste du att det tar fyra dimensioner för att uppleva tidskonceptet? Möjligheten att flytta ett objekt från en plats till en annan? De tre dimensionerna längd, bredd och höjd skapar ett utrymme att existera inom för alla objekt. Den fjärde dimensionen tid gör det möjligt att skapa rörelse inom dom tre dimensionerna.  Föreställ dig detta universum som en mångfald av över tjugo dimensioner. Ett universum som är (eng. entangeled) och sammanlänkat.

Med hjälp av dessa över 20 dimensioner kan du förklara fysik på så många nivåer. Om du tar fyra dimensioner blir Newtons fysik möjligt att förstå. Begreppet kvantfysik med attribut som ”ingen tid” där en partikel kan vara på många ställen samtidigt lär oss att den finns på en annan nivå bortom den Newtonska fysiken. I den Newtonska fysiken måste en partikel vara på en plats åt gången eftersom tiden är regulatorn för dess positionering. Där är såhär man flyttar en kropp / massa från en plats till en annan i det fyrdimensionella rummet. Egentligen reser du tid när du flyttar din position från en till en annan inom det fyrdimensionella utrymmet. Eftersom tiden hela tiden förändras i det fysiska rummet utefter tidsaxeln. Hur coolt är inte det? Du är en tidsresenär.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa dimensioner är energi. När man öppnar upp energispråket är som att knacka på dörren till alla dimensioner samtidigt. Allt du behöver göra för att få tillgång till alla dimensioner är att dekryptera energispråket. Att dekryptera energispråket bara lite skapar en bro mellan dimensionerna. En bro som kan transportera information mellan dimensionerna.

Föreställ dig en fyrdimensionell tolkning av verkligheten där tid i form av förflutna, nutid och framtid existerar. En fyrdimensionell plats där du måste lagra information för att komma ihåg den för framtida användning. En gång glömd är informationen försvunnen och måste letas fram ännu en gång. Ibland räcker det med att ta fram informationen på nytt. Det är när den är borta utan att du kan återskapa den som fler dimensioner än fyra behövs för att nå det fyra dimensioner inte längre har tillgång till. Lägg nu ett kvantdimensionellt perspektiv till detta. En dimension bortom dom fyra redan nämnda där begreppet ingen tid finns. Alla dimensioner är förenade och kan nås via dimensionsdörren. Allt du behöver göra för att nå den ”glömda” informationen är att använda den interdimensionella bron mellan Newtons och Quantfysiken.

Det är möjligt eftersom kvantdimensionen saknar tid. Därför sker allting samtidigt i den dimensionen. Allting som någonsin har existerat i den fyrdimensionella världen existerar parallellt i kvantvärlden. Hela universumets existens finns direkt åtkomlig i kvantdimensionen. Författarinnan av boken fältet skriven av Lynn Mc Taggert liknar det här tillståndet med ordet ”fältet”. Där allt är förenat.

Energispråket är verktyget man kommunicerar med mellan dimensioner. Medvetandet är bäraren av energispråket. Genom att vidga sitt medvetande är det möjligt att nå glömd fyrdimensionell information i fältet och hämta tillbaka det hit till dom fyra dimensionernas verklighet. Det handlar därför om att lära sig energispråket eller hitta någon som redan använder det om borttappad information är det du letar efter.

Förståelsen allt detta ger oss är i det närmaste obegriplig. Nya läror som dyker upp baserat på denna förståelse har redan börjat. Där lärdomar om hur du släpper det som inte längre tjänar dig blir möjligt att komma nå. Hur man frigör sig från trauman, PTSD, stress är bara några av möjligheterna detta öppnar upp för. Vad vill du frigöra dig från?

Denna undervisning som det här kommer att leda till är revolutionerande. Det går att ändra precis allting man lärt sig direkt i kärnan där man en gång blev programmerad att följa den sanningen / programmeringen. Allt kan omprogrammeras. Du kan ändra hur du uppfattar livet genom att använda denna förståelse. Om du vill börja en livförändringsresa där det du brukade uppfatta som omöjligt inte längre är det.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0