Det här kan du få hjälp med

  • INLEDANDE MÖTE
  • KONSULTATION
  • FÖREDRAG
  • ABC-METODEN –  Alignment By Consciousness
  • GUIDAD GRUPPMEDITATION

Bokningssystem

INLEDANDE MÖTE
Är du beredd att ta steget utanför din trygghetszon till en plats där du kan vidga ditt medvetande och upptäcka nya sanningar? En mer expanderad förståelse av vad verklighet är och därför även har att erbjuda? Utan att den står i konflikt med den verklighet du idag använder som din mall.

Visa hela texten

Då rekommenderar jag dig att boka ett kostnadsfritt inledande möte med mig där vi går igenom vad det är du önskar hjälp med. Vi kan träffas online via chatt eller på plats.

KONSULTATION
Vill du utvecklas som människa? Finns det saker du vill ändra på men vet inte hur? Under en konsultation går vi till kärnan i det du önskar förändra i ditt liv och tar reda på varför din inlärda logik och känsla står i konflikt med det du nu önskar uppnå. Jag hjälper dig att identifiera vad det är som skapar konflikt inom dig. Visste du att konflikt behöver rädsla för att fungera? Visste du även att rädsla är enkelt att definiera?Rädsla är avsaknaden av en större förståelse. När man har den större förståelsen kan man välja att vidga sin förståelse bortom rädslan.

Visa hela texten

Utan rädsla kan ingen konflikt existera. Under konsultationen kommer jag att hjälpa dig att identifiera vilken eller vilka rädslor det är som låser dig i ditt nuvarande beteende. När vi sedan vet varför någonting inträffar i ditt liv är det enkelt att skapa den eller dom förändring du önskar.

Logiken jag använder mig av bygger på sanningen orsak och verkan använder sig av. Det betyder att när man vet varför någonting inträffar så blir det möjligt att göra någonting åt det. Det är det som är en av mina specialiteter. Jag vet vilken eller vilka rädslor det är som ställer till det för dig. Det är därför metoden jag utvecklat fungerar så bra. Den gör det eftersom jag når hela vägen in till kärnan där problematiken en gång uppstod. Därför är det möjligt att ta reda på vilket eller vilka mönster det är som hindrar dig från att uppnå det du önskar.

När vi vet vilket eller vilka mönster det är som hindrar dig från att nå dit du önskar berättar jag det för dig. Jag gör det så att du ska förstå varför det blivit som det blivit. Det är också viktigt att förstå att det inte är någons fel att det blev så. Den eller dom som lärde dig det här sättet gjorde det eftersom det var det mest kärleksfulla dom kände till. Dom gjorde så gott dom kunde utifrån dom förutsättningar som fanns då. Därför finns det ingen att döma för att det är som det är.

Slutligen tar jag dig genom en process där du släpper det gamla sättet att vara på och ersätter det med ett nytt sätt fritt från rädslor. Om det därefter finns ytterligare rädslor gör vi om processen.

Vi träffas det antal gånger som behövs för att nå dit du önskar. En konsultation pågår 60 minuter. Vi träffas via chatt online eller på plats.

FÖREDRAG
Hur du medvetet förändrar ditt liv.
Vill du lära dig hur du vidgar ditt medvetande så att all den kunskap du idag har kan användas på ett mer effektivt sätt? Kanske vill du hittar ett inre lugn och större närvaro i din vardag? En plats där tiden är mer än tillräcklig och stressen mer som ett minne av förgången tid. Då är det här föredraget någonting du inte vill missa.

Visa hela texten


Att må bra är en mänsklig rättighet. Under föredraget lär jag ut grunderna i hur man omskapar den verklighet man idag befinner sig i och ersätter den med en mer vidgad förståelse. En verklighet som innehåller mer kärlek och mindre rädsla.

ABC-METODEN (Alignment By Choice)
Många som använder sig av ABC-metoden upplever mer harmoni, lugn, frid, ro och balans i sitt inre. Många upplever även att dom blir mer vitala och även får mer närvaro i nuet. Prova den utan kostnad i en vecka och bilda dig en egen uppfattning. Är du nöjd bokar du års-programmet.

GUIDAD GRUPPMEDITATION
Under en guidad gruppmeditation tonar jag in mig på dig som individ såväl som gruppen som ett kollektiv. Du slappnar av, kanske somnar du, det fungerar lika bra ändå. Under tiden hjälper jag alla genom att forma berättelsen efter energierna som hela tiden förändras i rummet. När tiden för meditationen närmar sig sitt slut har energierna i rummet landat. Då återvänder ditt medvetande till kroppen och om du sovit en stund vaknar du sakta upp igen.