Det här kan du få hjälp med

  • INLEDANDE MÖTE
  • KONSULTATION
  • BOOSTA DIN ENERGI
  • FÖREDRAG
  • ABC-METODEN –  Alignment By Consciousness
  • GUIDAD GRUPPMEDITATION

Bokningssystem

 

INLEDANDE MÖTE
Är du beredd att ta steget utanför din trygghetszon till en plats där du kan vidga ditt medvetande och upptäcka nya sanningar? En mer expanderad förståelse av vad verklighet är och därför även har att erbjuda? Utan att den står i konflikt med den verklighet du idag använder som din mall.

Visa hela texten

Då rekommenderar jag dig att boka ett kostnadsfritt inledande möte med mig där vi går igenom vad det är du önskar hjälp med. Vi kan träffas online via chatt eller på plats.

 

KONSULTATION
Vill du utvecklas som människa? Finns det saker du vill ändra på men vet inte hur? Under en konsultation går vi till kärnan i det du önskar förändra i ditt liv och tar reda på varför din inlärda logik och känsla står i konflikt med det du nu önskar uppnå. Jag hjälper dig att identifiera vad det är som skapar konflikt inom dig. Visste du att konflikt behöver rädsla för att fungera? Visste du även att rädsla är enkelt att definiera?Rädsla är avsaknaden av en större förståelse. När man har den större förståelsen kan man välja att vidga sin förståelse bortom rädslan.

Visa hela texten

Utan rädsla kan ingen konflikt existera. Under konsultationen kommer jag att hjälpa dig att identifiera vilken eller vilka rädslor det är som låser dig i ditt nuvarande beteende. När vi sedan vet varför någonting inträffar i ditt liv är det enkelt att skapa den eller dom förändring du önskar.

Logiken jag använder mig av bygger på sanningen orsak och verkan använder sig av. Det betyder att när man vet varför någonting inträffar så blir det möjligt att göra någonting åt det. Det är det som är en av mina specialiteter. Jag vet vilken eller vilka rädslor det är som ställer till det för dig. Det är därför metoden jag utvecklat fungerar så bra. Den gör det eftersom jag når hela vägen in till kärnan där problematiken en gång uppstod. Därför är det möjligt att ta reda på vilket eller vilka mönster det är som hindrar dig från att uppnå det du önskar.

När vi vet vilket eller vilka mönster det är som hindrar dig från att nå dit du önskar berättar jag det för dig. Jag gör det så att du ska förstå varför det blivit som det blivit. Det är också viktigt att förstå att det inte är någons fel att det blev så. Den eller dom som lärde dig det här sättet gjorde det eftersom det var det mest kärleksfulla dom kände till. Dom gjorde så gott dom kunde utifrån dom förutsättningar som fanns då. Därför finns det ingen att döma för att det är som det är.

Slutligen tar jag dig genom en process där du släpper det gamla sättet att vara på och ersätter det med ett nytt sätt fritt från rädslor. Om det därefter finns ytterligare rädslor gör vi om processen.

Vi träffas det antal gånger som behövs för att nå dit du önskar. En konsultation pågår 60 minuter. Vi träffas via chatt online eller på plats.

 

BOOSTA DIN ENERGI

Boosta din energi.
Behöver du en kickstart? Behöver du återfå ditt fokus? Nu kan du ladda dina batterier och toppa upp din energireserv genom att dra fördel av energimedicinens egenskaper. Allt detta är möjligt tack vare min förmåga att arbeta med energier, läs i många olika dimensioner samtidigt. Därför är det möjligt att boosta din energi när du så önskar. Detta är en mycket uppskattad tjänst.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar.
Visa hela texten


Allting är energi. Allting i vårt universum är uppbyggt av energi. Utan energi skulle ingen materia existera. Universumet existerar tack vare den här energin. Galaxen vi befinner oss i skulle inte existera utan den underliggande energin som möjliggör skapandet av atomer.

Människans naturliga tillstånd är att befinna sig i balans. Att vara frisk, alert och närvarande. När så är fallet är samarbetet med den underliggande energin och grundämnena som gör det möjligt att ha en fysisk kropp i balans. En kropp som saknar den här balansen kan över tid utveckla fysiska förändringar som kan leda till att ohälsa skapas. Det kan ibland gå väldigt lång tid innan man med dagens vetenskap och diagnos-förståelse klarar av att kartlägga orsaken till varför en obalans existerar och vad man sedan behöver göra för att påbörja en läkning. Den här formen av vård bygger till stora delar på förmåga att göra observationer av vad det är som pågår på ett atomärt plan samt vad man därefter atomärt kan göra för att återskapa ett balanserat tillstånd.

Alla atomer är sammanlänkade i ett gigantisk nät som omfattar hela universum. Det är människans förmåga att observera dessa atomer som ligger till grund för det som längre fram skulle leda till den västerländsk medicinens utveckling. Där det periodiska systemet lär oss att atomkonstellationer är tudelade från varandra. Detta har lett fram till den västerländska medicinen där man utbildar specialister på olika kroppsdelar vilket leder till att man tappar förmågan att se den ibland större sammanhängande orsaken till varför en obalans existerar.

Inom energi medicinen arbetar man direkt med den underliggande energin där allting är sammanlänkat. Inom kvantfysiken kallas detta för våg eller partikel. Där vågen är energitillståndet och partikeln den fysiska materian. Existerar det en obalans eller inte? Och om det existerar en obalans. Är klienten villig att skapa en förändring? Om svaret på den frågan är ja. Då kan terapeuten gå vidare och hjälpa klienten återfinna sin balans.

Eftersom tid existerar i ett fysiskt universum men inte på ett energiplan blir det med energimedicin möjligt att skapa läkning på exempelvis trauman som uppkommit längre tillbaka i klientens historia ibland omedelbart. Då energimedicinen arbetar med energier som existerar bortom tid och rymd är det inte nödvändigt att minnas varför ett trauma existerar. Energimedicinen går istället direkt på lösningen. Vill man återskapa balans eller inte? Vill klienten fortsätta trigga på traumat i nutid eller inte?, o.s.v. Därför kan läkningen inom energimedicinen ibland vara omedelbar.

 

FÖREDRAG
Hur du medvetet förändrar ditt liv.
Vill du lära dig hur du vidgar ditt medvetande så att all den kunskap du idag har kan användas på ett mer effektivt sätt? Kanske vill du hittar ett inre lugn och större närvaro i din vardag? En plats där tiden är mer än tillräcklig och stressen mer som ett minne av förgången tid. Då är det här föredraget någonting du inte vill missa.

Visa hela texten


Att må bra är en mänsklig rättighet. Under föredraget lär jag ut grunderna i hur man omskapar den verklighet man idag befinner sig i och ersätter den med en mer vidgad förståelse. En verklighet som innehåller mer kärlek och mindre rädsla.

 

ABC-METODEN (Alignment By Choice)
Många som använder sig av ABC-metoden upplever mer harmoni, lugn, frid, ro och balans i sitt inre. Många upplever även att dom blir mer vitala och även får mer närvaro i nuet. Prova den utan kostnad i en vecka och bilda dig en egen uppfattning. Är du nöjd bokar du års-programmet.

 

GUIDAD GRUPPMEDITATION
Under en guidad gruppmeditation tonar jag in mig på dig som individ såväl som gruppen som ett kollektiv. Du slappnar av, kanske somnar du, det fungerar lika bra ändå. Under tiden hjälper jag alla genom att forma berättelsen efter energierna som hela tiden förändras i rummet. När tiden för meditationen närmar sig sitt slut har energierna i rummet landat. Då återvänder ditt medvetande till kroppen och om du sovit en stund vaknar du sakta upp igen.