MindKnowlogy

fråga —> svar

problem —> lösning

Det traditionella sättet att arbeta på när det gäller frågor som ska besvaras eller problem som ska lösas är att det görs i en viss turordning där starten är frågan eller problemet och målet är svaret eller lösningen.

Det är komplexiteten i frågan eller problemställningen samt vilka resurser man har att tillgå som kommer att avgöra hur lång tid det kommer att ta för att nå hela vägen. Det var det här jag ville ändra på när jag utvecklade MindKnowlogy. Jag ville korta ner processen och göra det på ett sätt som var kopierbart. Det skulle även vara snabbt och enkelt.

Personlig utveckling handlar om att veckla ut det invecklade. Att synliggöra det som skapar någon form av återkommande tröghet. När man sen förstår varför kan man göra någonting åt det. En avveckling som leder till en utveckling oavsett om vad det är som utvecklas.

All förändring tar tid och så var det även för mig. Under min resa har jag lärt mig hur psykologi, beteendevetenskap, hjärnans funktioner såväl som hur funktion och dysfunktion leder till harmoni eller kaos i mitt liv samt hur jag med hjälp av mitt medvetande kunde synliggöra hela den här processen. Ett synliggörande som skapade åtkomst till den fullständiga programmeringen jag och alla andra följer. Programmeringen som definierar vår identitet, vilket baseras på det vi blivit lärda att tro på, känna och tänka som nu formar våt identitet.

Jag hade knäckt koden. Jag hade skaffat mig kunskapen såväl som förståelsen för hur man öppnade upp den här programmeringen såväl som ändrade den. Hur man upphör med dysfunktionella beteenden som leder till en delvis dysfunktionell livsstil. Jag hade löst hur man vänder på processen och går direkt till svaren eller lösningarna.