Friskvårdspeng

Som anställd kan du vara berättigad till

 • Friskvårdsbidrag
 • Hälsovård för att förebygga och åtgärda ohälsa

Friskvårdsbidrag
Många arbetsgivare hjälper sina anställda med ett bättre mående i form av friskvårdsbidrag. Ett friskvårdsbidrag är ett bidrag arbetsgivare ofta ger sina anställda för att nyttja till motion och enklare friskvård. Det är upp till var arbetsgivaren att välja om och i så fall vilka aktiviteter som anställda ska få använda sitt friskvårdsbidrag till.

Friskvårdsbidragets storlek bestäms av arbetsgivaren och kan uppgå till 5000 kr per år och anställd. Fråga din arbetsgivare om det finns ett friskvårdsbidrag och i så fall vilket belopp är.

Hälsovårdsinsatser för att förebygga och åtgärda ohälsa
En arbetsgivare har även möjligheten att vara behjälplig i såväl förebyggande som rehabiliterande syfte.

Friskvårdsaktiviteter som erbjuds hos kentasp.com

 • Kroppsbehandlingar och träning i syfte att lösa spänningar i kroppen, t.ex. tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster
 • Stresshantering
 • Meditation som stresshantering
 • Mental träning som stresshantering
 • Mindfulness som stresshantering
 • Motionsrådgivning
 • Nikotinavvänjning
 • Rökavvänjning – både individuell och i grupp

Hälsovårdsinsatser som erbjuds hos kentasp.com

 • samtalsstöd i förebyggande eller rehabiliterande syfte oavsett om behovet uppstått på grund av händelser i arbetet eller händelser av mer privat karaktär
 • insatser för att komma till rätta med olika missbruksproblem som exempelvis drogberoende, spelmissbruk eller ätstörningar


Kontakta mig för ett upplägg som fungerar för dig. Du betalar på plats och redovisar kvittot för din arbetsgivare. Vi börjar där du är.

Läsa mer på skatteverkets hemsida.