Är du dimensionsneutral?

Vilken logik använder du dig av när du för ett resonemang? Är du dimensionsneutral eller använder du vissa dimensioner och bortser från andra när du kommer fram till dina logiska slutsatser?

Vetenskapen 2020 har bekräftat existensen av 27 dimensioner. Visste du att det mesta av dom logiska resonemang som förs på vår planet är förankrade i en logik som använder sig av fyra av dessa 27 dimensioner? En logik som fungerar perfekt när det kommer till att förstå hur allting som är förankrat i en fyrdimensionell miljö fungerar.

Vi har blivit så duktiga på att förstå det här att vi har format en vetenskap kring det som använder Newtons fysik som ett av sina ankare för att visa att vetenskapen är äkta i sitt ursprung. En äkthet som är sprungen ur dom fyra dimensionernas sanningsserum. Den här förståelsen och logiken är därför praktiskt tillämpningsbar när det kommer till en fyrdimensionell miljö och vetenskap men inte bortom den där ytterligare dimensioner tar vid.

Bortom den fyrdimensionella vetenskapliga logiken spricker bubblan och ersätts av andra dimensioners förklaringsperspektiv. Så hur dimensionsneutral är du egentligen?

Du kan läsa mer om hur det här påverkar dig som person under rubriken: Från personlig inveckling till utveckling.