April-Juni 2022

APRIL
1-2 APRIL – SPÖKJAKT CRUISE SILJALINE & OCEAN DREAM

3 APRIL – RÄTTVIK
HÄLSOMÄSSA

MAJ
21-22 MAJ – ENKÖPING
Spirituella Mässan
Lördag 10-18
Söndag 10-16

28 MAJ – FALKENBERG
Preliminärt

JUNI