ABC-Metoden ”Alignment By Choice”

ABC-METODEN (Alignment By Choice)
ABC-METODEN är en metod jag utvecklat som använder sig av linjär logik såväl som en logik som använder sig av ett mer vidgat medvetande bortom den linjära logikens begreppsvärld. Många som använder sig av ABC-metoden upplever mer harmoni, lugn, frid, ro och balans i sitt inre. Många upplever även att dom blir mer vitala och även mer närvarande i nuet. Vill du veta mer om ABC-metoden? Prova den utan kostnad i en vecka och bilda dig en egen uppfattning.

ABC-metoden är en helautomatiserad självhjälpstjänst. Syftet med tjänsten är att hjälpa till inom området personlig utveckling. Metoden utgå från förståelsen att varje människa är unik. När jag utvecklade tjänsten hade jag ett starkt fokus på att ta hänsyn till varje individs speciella behov och önskemål. Det vi tror på, känner och tänker blir vi. Metoden är skapad för att nå hela vägen in till den medvetandekärnan. Det är först när vi når kärnan inom oss som det blir möjligt att påbörja resan mot en varaktig förändring på djupet. ABC – Alignment By Choice hjälper dig att komma i kontakt med den kärnan.

Metoden ersätter på inget sätt de enskilda konsultationer jag erbjuder. Många vill gärna mjukstarta när det kommer till personlig utveckling och då är ABC-METODEN ett bra sätt att göra det på. Dels för att det ger dig som användare en möjlighet att i din egen kropp och i ditt eget medvetande bilda dig en egen uppfattning, helt enkelt din egen personliga upplevelse. Vissa känner av det som sker under prova på veckan andra känner ingenting. Det finns inget rätt eller fel scenario här. Alla är vi olika och då är även upplevelserna vi har olika. När du sedan provat på ABC-metoden en vecka utan kostnad så är det först då du behöver bestämma dig för hur du ska gå vidare. Du kan boka in ett helår med ABC-METODEN. Du kan även bokar du ett personligt möte med mig som sker på plats eller online via chatt.

Om du vill öppna upp ditt medvetande och hitta nya vägar och nya sätt att skapa ett mer balanserat sätt att leva på. Där balans betyder att ”allt man gör och är” alltid är för sitt eget såväl som för alla andras bästa skull. En verklighet där mer lugn, frid, ro, balans, harmoni och välmående är ett mer ofta förekommande sinnestillstånd än du för tillfället har. Då är ABC-metoden ett sätt att nå dit. Den hjälper dig att kapa topparna och dalarna många upplever när de konfronterar sig själv såväl som så många andra personer och situationer.

ABC-metoden, Alignment By Choice hjälper dig att nå bortom dom förståelser dom fem sinnena ger oss. En människas medvetande har inte kroppens fysiska begränsningar och är därför inte låst till dom begränsningar dom fem sinnena ger oss. Människans medvetande når bortom tid och rymd. Det hjälper oss att färdas dit vi önskar likt en tidsresenär.

När vi färdas bortom det vi idag klarar av att tolka och förstå som den yttersta gränsen som är möjlig att nå. Då öppnas samtidigt nya sätt att ta till sig vad verklighet är och därför även har att erbjuda. Om man frågar en grupp människor. Vem vill ha förändring? Då sträcker många om inte alla upp armen. Frågar man sedan vem som vill göra den förändringen nu. Då är det få om ens någon som gör samma armrörelse. Det är så vi har blivit lärda att leva livet, genom inlärda mönster och beteenden. Därför är det inte enkelt att acceptera att det ens existerar en möjlighet till en än större verklighet. Ändå gör det precis det. Ta därför den här förändringen i ditt eget tempo. Det viktigaste är att du mår bra och känner dig bekväm i det du gör. Det här är inte för alla. Om du känner så. Återkom då längre fram när du känner dig redo.

När man färdas bortom tid och rymd upphör många av de regler vi idag känner till. Det fungerar helt enkelt inte på samma sätt. I det här mer vidgade tillståndet når det mänskliga medvetandet en kvantfysisk miljö, det är en miljö där all information som någonsin existerat blir direkt åtkomlig oavsett när i tid och rum det inträffat. Detta betyder inte att allting går att nå.

Alla människor har en fri vilja. Ingenting kommer att ske i en människas liv utan att personen själv godkänner det. Detta betyder inte att personen behöver vara medveten om vad det är som har beslutats. Medvetandet vi befinner oss i ligger ofta väldigt långt ifrån kärnan som varje människa har djupt inom sig i sitt väsen. Därför kan det på ett mer ytligt plan verka som att vi tror oss vara fullt insatta i vad det är som pågår i våra liv och verklighet. På ett djupare plan är detta inte sant. Vi är i det närmaste aningslösa om vilka kraftfulla varelser vi är och vilken kapacitet vi har i djupet av oss själva.

Det vi tror på, känner och tänker blir vi. Allting som format det liv vi idag lever är format genom vår fria vilja tillsammans med det vi lärt oss att tro på, känna och tänka. Allting vi någonsin kommit i kontakt med är därför kopplat till detta.

Enkelt beskrivet fungerar det som ett datorprogram. Vi har lärt oss det vi gör och definierar oss som. Förstå att all förändring aldrig är längre bort än ett beslut. Du kan alltid omskapa det du en gång skapat och gjort till din, fram till idag permanenta bild av vad verklighet är och därför ska fungera i enighet med. Det finns därför ingenting du skapat som inte kan förändras. Om det finns saker du inte längre gillar, skapa då den förändring du önskar. Gör det på samma sätt som du en gång lärde dig det beteende du idag har. ABC-metoden hjälper dig att komma i kontakt med dessa programmeringar inom dig och påbörjar den uppluckring du nu söker. Vilket i sin tur öppnar upp för en helt ny förståelse för vad ett medvetande är och vad det därför även har att erbjuda.

ABC-metoden – Alignment By Choice
Du kan välja på att:
– Boka en kostnadsfri vecka för att utvärdera tjänsten. Det kostnadsfria erbjudandet gäller en gång per person.
– Boka en månadsprenumeration på tjänsten.
– Boka en kvartalsprenumeration på tjänsten.
– Boka en årsprenumeration på tjänsten.

SÅHÄR BOKAR DU ABC-METODEN
– Klicka på bokningsknappen under fliken BOKA.

– Välj: Virtuella tjänster, ABC-metoden

– Välj på:
– BOKA ABC-metoden en månad, 2019
– BOKA ABC-metoden ett kvartal, 2019
– BOKA ABC-metoden ett år, 2019
– BOKA ABC-metoden prova på fritt 7 dagar, 2019

– När du vill boka ABC-metoden. Bläddra fram i bokningskalendern till kommande söndag fyll dina kontaktuppgifter samt vilken ABC-tjänst du vill boka.

– Tjänsten startar så fort du bokat och betalt oavsett vilken dag bokningen sker på. Vill du komma igång snabbast möjligt betalar du med SWISH.

Frågor & Svar
Behöver jag göra någonting för att tjänsten ska fungera?
Nej, du behöver inte göra någonting. Tjänsten sätts igång så snart den är bokad och betald.

Är det farligt att boka tjänsten år efter år?
Det går inte att överdosera på metoden.

Kan man göra en önskelista med det man vill ha hjälp med?
Absolut.

Kan den önskelistan innehålla flera saker som man får hjälp med samtidigt?
Det stämmer.

Behöver man göra en sådan?
Nej det behöver man inte. Det fungerar lika bra ändå.

När startar ABC-metoden?
Metoden pågår dygnet runt från dess start till slutdatum. Tjänsten startar när du klickat på beställningsknappen. Det finns därför inget specifikt klockslag som metoden doseras ut på. Börjar du prova på veckan eller året tisdag kl. 19.35 då är det den tiden och dagen som gäller som startdatum. Sedan avslutas tjänsten en vecka eller ett år senare beroende på vilken av tjänsterna du valt. Är det skottår pågår året i 366 dagar. Övriga år är det 365 dagar som gäller. Har du bokat en vecka så är det en vecka som gäller, ingenting annat.

Vad händer om jag ska göra aktiviteter som kräver min fulla uppmärksamhet?
Var lugn, metoden kommer inte att störa dig på något vis. Allting sker i bakgrunden i ditt medvetande. ABC-metoden visar sig för dig och samverkar med dig på det sätt just du är mottaglig för samt när det är dags.

Kan jag avsluta tjänsten mitt under pågående period oavsett om perioden är på en vecka eller ett år?
Ja du kan själv med din egen fria vilja alltid omskapa din verklighet när helst du själv önskar det. Om du bestämt dig för att tjänsten är avslutad då upphör den omedelbart. Du behöver inte förstå det här för att det ska fungera. Det kommer att fungera, det gör det alltid.

Kommer pengarna att betalas tillbaka till mig om jag väljer att avbryta ABC-metoden i förtid?
Ingen återbetalning kommer att ske om du avbryter tjänsten i förtid.

Vill du veta mer om hur andra har upplevt detta? Klicka här.