Behärska alla områden i ditt liv

Hela dig själv inifrån och ut!
Oavsett om du behöver ytterligare verktyg för att uppnå det du vill ha i livet, eller om du letar efter mer mening, riktning och uppfyllande så är hjälpen jag erbjuder ett sätt att nå dit.

Det handlar om att komma vidare i livet så att man kan leva det liv man önskar utan ekonomiska, sociala eller andra former av begränsningar som blockerar livsvägen.

Det finns alltid en eller flera orsaker till varför man inte kommer vidare. Därför behöver man ta reda på den eller dom orsakerna. Bästa sättet att göra det på är att gå till kärnan där orsakerna en gång skapades.

Kärnan är alltid du. Allting i ditt liv utgår från dig.

Programmeringen du en gång fick där du lärde dig från din omgivning och idag använder dig av är sanningar andra lärde dig att följa. Ibland skapar dessa sanningar konflikt i ditt inre. En konflikt som som fortsätter upprepa sig tills man blir medveten om den. Det är konflikterna i ditt inre som gör att du inte kommer vidare.

Hur förändrar man då dessa konflikter? Enkelt beskrivet behöver konflikterna synliggöras. Du behöver bli medveten om varför dom existerar. Det är först då du kan skapa en varaktig inre förändring.

För att göra det här på enklast möjliga sätt jag har jag utvecklat mindknowlogy. Mind:et eller sinnet som det heter på svenska är bland annat platsen där allt du någonsin blivit lärd att tro på, känna och tänka finns lagrat.

Det är när konflikter i det här inlärda beteendet uppstår som livet krånglar till sig.

Mindknowlogy hjälper dig att ta reda på vad det är som du har blivit programmerad att tro på, känna och tänka och som nu skapar den här konflikten. Mindknowlogy medvetandegör det du varit omedveten om. Vilket i nästa steg leder till att du kan förändra ditt ställningstagande till det som en gång inträffat bakåt i tiden.

Du kan helt enkelt välja att inte längre reagera på det som då skedde vilket i nutid försätter dig i ett konfliktläge.

Istället kan du välja att se det för vad det är. En händelse i dåtid som alltid kommer att finns där men som du inte längre behöver reagera på vilket har lett till att livet du levt låst sig.

Istället kan du välja att agera på det. Och då kan du tänka såhär.
– Ja, så var det då. Men så är det inte längre.

Det här arbetar vi med tillsammans. Därför kan du vara säker på att dom delar av din historia som hittills har påverkar dig negativt, framöver inte kommer att göra det.

Nu är valet ditt. Vill du fortsätta vela eller ska du gå till handling och omforma ditt liv?

Bokningssystem